Aborter orsak till våldtäkt på kvinnor?

Det finns många bland de kosmologi-intresserade som söker med ljus och lykta efter orsaker till våldtäkter på kvinnor. Vad som alltså kan ge sådan karma.
Kanske finns det ett direkt karmamässigt samband mellan aborter och våldtäkter, frågar man sig.
Men då uppstår direkt motfrågan hos mig:
Är man inte alltid två närvarande i ett samlag och har inte båda ansvaret för konsekvenserna och vad därefter följer? Är inte båda ansvariga för mordet, aborten, oavsett vem som måste utföra handlingen? Man gav ju inte detta barn en chans att komma hit. Fadern kan ju faktiskt också säga att han tar hand om barnet om modern inte vill eller kan. 50/50 ansvar, med andra ord!

Finns det verkligen de som tror att det bara är kvinnorna som får karma i t.ex. Kina och Indien för alla aborter av flickfoster eller mord av dem? Vem är det som bestämmer lagarna i dessa länder, vare sig de är skrivna eller oskrivna? Inte är det majoriteten kvinnor som sitter i samhällets maktpositioner där inte. De vågar inte knysta ett ord i protest mot patriarkatets lag, för då kan man som kvinna bli bränd till döds.
Varför glömmer männen så ofta sitt ansvar i "njutningarna" och även här lägger hela preventivmedelsansvarsfrågan på henne? Och numera tydligen också hela karmaskörden av de olyckliga följderna och ofta svåra besluten?

Och hur kan man likställa mord med våldtäkt?
Är det inte hellre så att man själv kommer att bli "aborterad" och får därför en svagare livsförmåga, en stor energiförlust, för att återigen göra ett nytt inkarneringsförsök. Vilket kan ge svåra problem som följd hälsomässigt i en ny inkarnation. Och detta gäller både män och kvinnor. Hur skall båda annars förstå att aborter är fel? 

Det är ju avsikten bakom handlingen som kommer tillbaka som undervisning, karma, för att vi så småningom skall kunna förstå visdomen och undervisningens syfte och mål bakom karmavågen. Det kan ju inte peka på något så långsökt som en våldtäkt. Att medvetet förhindra någon att inkarnera på jorden är inte jämförbart med att ta makten över någon med våld och utföra en kränkande handling genom en våldtäkt, mot någons vilja.

I Det Evige Verdensbillede 4, symbol 34.21, skriver Martinus om födelsen:

"... allt har lagts gudomligt till rätta, för att det diskarnerade väsendet lyckligt och väl kan komma igenom övergången från det andliga planet eller salighetsriket till det fysiska materiella planet. Det tas här, om INTE MÖRK KARMA GRIPER IN, normalt emot av ett par kärleksfulla skyddsänglar i form av ett par föräldrar" (mina versaler).

Det måste ju innebära att denna mörka abortkarma drabbar både pojkfoster som flickfoster. Och är det inte ganska tydligt då att män också läggs till ansvar för aborter. Oavsett vilket kön dessa aborterade foster har när aborten utförs. 
Det finns säkert fler aspekter än abort i meningen "om inte mörk karma griper in". T.ex. bortadoption eller mord.

En orsak efter förlossningen på tidig barndöd kan vara, enligt Martinus:

"Orsakerna till att en människa lämnar sin fysiska organism redan i barnaåren kan naturligtvis vara många, och jag skall här bara nämna några få. Hon kan i tidigare inkarnationer ha nedbrutit sin förmåga att bygga upp en ny sund och normal fysisk organism, så att den kropp hon skapar åt sig i moderlivet hastigt nedbryts av sjukdom, OM BARNET INTE RENT AV ÄR DÖDFÖTT" (mina versaler) "Genom dödens port"

Här utfaller ju karman för dem som har varit missbrukare av något slag av droger o.dyl. och som nedbrutit sin kropp. De kanske har svårt att attrahera friskare mikroväsen till sig vid nyuppbyggnad? 
Ja, det finns mycket att tänka på om man vill gå färdigt sin utbildning här i Livets Skola. Ju fortare man tar till sig undervisningen och förstår den, desto fortare får man gå vidare till högre klasser !

Läs om våldtäkter och möjliga orsaker till dem

Martinus om våldtäkter
Mer tankar kring våldtäkter
Möjliga orsaker till våldtäkter

Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

2852 visningar
© Averbis förlag | Kontakt