Aktuellt i en orolig tid - Om corona, ekonomi och diktatur

Martinus har sagt att innan det 3:e världskriget bryter ut fullkomligt kommer en världsomspännande finanskrasch. Och det är ju något som det finns risk för nu. Världsekonomin är i gungning pga. coronapandemin.
Läs gärna dessa artiklar som är högaktuella idag:

"Martinus förebådade en världsomspännande finanskris"
"Mänskligheten befinner sig i ilfart på väg mot diktatur"
"Händelserna på världsarenan är ingen tillfällighet - de är iscensatta..."


Kanske är det dags för en annan ekonomi som "Monetärdemokrati" som är i Martinus anda och ett delmål på vägen till det penninglösa samhället.

Den svenska nättidningen NewsVoice har publicerat Anders Silverfalls artikel 21 mars 2020: "Coronakrisen – Vad skulle ske i en monetärdemokrati?"

För dem som inte känner till det har Anders gett ut boken "Monetärdemokrati: Humanitetens ekonomi"


Boken beskriver en gradvis övergång från kapitalismen till Martinus penninglösa samhälle, ett övergångstillstånd där pengar fortfarande finns kvar men har upphört att vara en bristvara. All utveckling går ju gradvis och även det ekonomiska systemet behöver övergångsversioner innan det kan elimineras helt.

Det finns en video, en snabb översikt över boken som redan sålt i några hundra exemplar i Sverige och også några stycken i Norge. Det tar ju tid innan nya tankar finner fäste hos människor. Speciellt när det handlar om ekonomi, för alla är ju mer eller mindre fast i vardagens ekorrhjul.

Kort introduktion om boken finns alltså på Yotube på svenska:
"Vad är Monetärdemokratin?"

Eller på engelska:
"Monetary Democracy – The Economic System for Humanity"

© Averbis förlag | Kontakt