All verklig kunskap är personlig erfarenhet...

För mig låter det som om Einstein, utan att veta om det, instämmer i många kosmologiska tankar. Men det är inte gammal religiös tro utan "kosmisk religiositet" eller vetande han förespråkar:

"All verklig kunskap är personlig erfarenhet, allt annat är information."
Albert Einstein

"It is very difficult to elucidate this cosmic religious feeling to anyone who is entirely without it. The religious geniuses of all ages have been distinguished by this kind of religious feeling, which knows no dogma...In my view, it is the most important function of art and science to awaken this feeling and keep it alive in those who are receptive to it."
Albert Einstein

"Kosmisk religiositet är den vetenskapliga forskningens starkaste och ädlaste drivkraft."
Albert Einstein

"Intellektet har ett vaket öga för metoder och verktyg men är blint för mål och värden."
Albert Einstein

"Om vi visste vad vi håller på med, då skulle det inte kallas forskning, eller hur?"
Albert Einstein

"Vi kan inte lösa dagens problem med samma sätt att tänka som skapat de problemen."
Albert Einstein

Eller hur....?

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

1010 visningar
© Averbis förlag | Kontakt