Ambres och Sture Johansson

Ja, så har man sett Ambres tala genom Sture Johansson på TV.
Det är säkert många som fascinerades av denna kanaliserade ande. I alla fall påstår Sture Johansson att det är Ambres som talar genom honom.
Och visst, han säger en hel del vettigt som många kanske aldrig har tänkt på vilket kan skaka om många i TV-sofforna. Eller även lämna rummet för "sånt trams".

Ambres påstås vara "ett 3000 år gammalt medvetande som talar genom en enkel snickare." Och många kommer nog att vallfärda till Sture Johanssons kursgård för att få råd av denne Ambres, inte tu tal om saken. Bättre reklam kan man inte tänka sig än att på bästa sändningstid få ut sin kursgårds verksamhet. Och hur många människor är det inte som med ljus och lykta söker efter någon som kan förändra deras liv, utan att man själv behöver anstränga sig det minsta. Man hoppas idag lika mycket på mirakler som på lotterivinster.
Sture Johansson berättar att under en gruppmeditation hade plötsligt "någon" börjat tala genom honom. Det var först någon som kallade sig Simeno och senare kom Ambres, en 3000 år gammal egyptier. 
Och sedan kom Shirley MacLaine och hälsade på och det blev jättereklam i massmedia runtom i världen.

Ambres berättar på svt.se genom Sture J. om hur han nådde "upplysning" när han levde i Egypten för 3 000 år sedan. Han uppmanades av sin dåvarande lärare att lyssna på "rösten". Först när han gav upp att lyssna upplevde han en stillhet och ett inre hav av ro och trygghet och att någon kärleksfull varelse fanns där som "tog vara på varje detalj i hans liv". 
Han mötte något, "ryttaren", som han säger skall vara det gudomliga inom människan. Och i TV-programmet säger han något märkligt; att det är inte människan som har karma utan det är "ryttaren". Han skiljer på oss som människor och något som finns inom oss som han kallar "ryttaren", verkar det som. Starkt österländskt influerat, upplever jag, och allt detta kan man läsa sig till i den esoteriska litteraturen i t.ex. hinduistiska- teosofiska- och antroposofiska läror m.fl. 
Dessutom menar han sig vara utvald för en högre mission med sina uttalanden i seanserna och det får mig genast att tänka på andligt högmod.

Enligt Martinus finns det ju kriterier för vad som skall räknas som riktiga kosmiska glimtar och kosmiskt medvetande och en av dem menar han vara att "den heliga andes" inträngande i en person alltid föregås av en ljusupplevelse. Sedan beror det på vår utvecklingsgrad hur stark den ljusupplevelsen eller glimten kan vara. Så "den helige anden" är ingen person eller varelse som skall komma, utan det är en helig kunskap eller visdom som skall överskugga och tränga in i oss. I början glimtvis, såsom med apostlarna, och så småningom permanent som med Jesus.
Några kriterier för en naturlig kosmisk glimt och för "upplysning" eller kosmiskt medvetande, finns att läsa på vår hemsida: 

Om kosmiska glimtar - i korthet

Om kosmiskt medvetande - i korthet

Frågor som uppstår är:
Hur kommer det sig att Ambres fortfarande efter 3000 år vistas i "mellantillståndet" — det plan där de döda med fortfarande stark jordförbindelse vistas på — när han sedan lång tid tillbaka uppnått "upplysning"? Inte ens Jesu lärjungar vistas längre på något mellanplan trots att de inte var upplysta för 2000 år sedan, utan uppnådde det först i senare inkarnationer, enligt Martinus. De har m.a.o. för länge sedan "kilat vidare" till högre sfärer eller tillvaroplan.
Varför har alltså denne lärare, Ambres, som ju borde vara av en "högre andlig rang" om han menar sig ha blivit "upplyst", inte gått vidare på 3000 år " eftersom ljusa andar förhållandevis snabbt lämnar den första sfären i den andliga världen, vilket är den sfär, varifrån all mörk besättelse kan utlösas och som därför huvudsakligen blott hyser primitiva och mörka andar eller väsen, som ännu fröjdar sig över mörka och dräpande manifestationer ", enligt Martinus:

Läsaren frågar — Martinus svarar

Fråga: Finns det besättelser av onda andar? Kan en stackars människa verkligen hysa en sådan ande, och vad är orsaken till detta?

Martinus svar:

"Besättelse kan äga rum och är ofta en väsentlig faktor i orsaken till förbrytelser, mord och dråp. I sådana fall där en ogärning beror på en besättelse kan förbrytaren efteråt inte redogöra för sitt illdåd. Han har närmast varit i ett slags halvtrance. Han erinrar sig bara att han greps av en oemotståndlig drift att utföra förbrytelsen. Då vetenskapen ännu inte är så långt framskriden att den kan dokumentera besättelse som en orsak, beskrivs denna stundom som ett "plötsligt utbrott av sinnessjukdom" .
Orsakerna till besatthet kan vara vitt skilda men beror i de flesta fall på en framträdande jordbundenhet hos det andliga väsen, som är upphov till besättelsen. Denna jordbundenhet kan t. ex. bestå i hämndgirighet, dels mot individen som blev besatt och dels gentemot den individ som blev föremål för förbrytelsen.
Besättelse kan också vara av en ljus natur, men den formen är inte så vanlig, eftersom ljusa andar förhållandevis snabbt lämnar den första sfären i den andliga världen, vilket är den sfär, varifrån all
mörk besättelse kan utlösas och som därför huvudsakligen blott hyser primitiva och mörka andar eller väsen, som ännu fröjdar sig över mörka och dräpande manifestationer
.
Emot andlig besättelse har varje normal individ så stor motståndskraft att han inte kan besättas mot sin vilja. Besättelse kan därför endast äga rum i sådana fall då individen har förlorat tron på denna sin vilja eller har mistat sin självkontroll, t. ex. i trance, hypnos, under vredesutbrott osv. Under dessa tillstånd kan starka mörka andar ta ifrågavarande väsens fysiska kropp mer eller mindre i besittning och hänsynslöst genom denna söka tillfredsställelsen av sina primitiva fysiska begär.
Det gäller därför att aldrig förlora sin självtillit, ty i övertygelsen om att inget andligt väsen kan ta ens fysiska kropp, som ju absolut endast är bestämd för en själv, i besittning ligger beskyddet. Rikta in tanken på Gud varje gång du märker att något psykiskt obehagligt närmar sig. Du kommer då att vara den segerrike eller oövervinnelige härskaren i din egen organism, ty en sådan tankeinställning i renkultur utlöser vibrationer som försvagar varje form av mörk psykisk påverkan på samma sätt som vatten kan släcka eld". (Kosmos nr. 10/90)

För några år sedan ringde en kvinnlig Ambres-anhängare till mig och var helt panikslagen. Hon hade med hjälp av Ambres-meditation fått kontakt med "någon" som hon trodde skulle vara hennes "andlige guide". Men hennes nätter hade förvandlats till en mardröm och hon kunde inte sova, för "någon osynlig" försökte dränera henne helt på energi och på mornarna var hon fullständigt utmattad. Hon var rädd och kände sig helt villrådig, för hon upplevde inte att denne "någon" ville henne gott. Men Ambres menade, enligt henne, att man inte skall göra motstånd utan skall överlämna sig till vad som än kommer!

Jag vet att det finns många kosmologiintresserade som känner ett stort förtroende för Ambres. Men här går han ju konträrt emot Martinus, som menar att man  absolut inte skall släppa kontrollen över sitt tankeliv eller ge efter för eller lyssna på inre röster från osynliga varelser. Tvärtom skall man ignorera dem fullkomligt , enligt Martinus! 

Man kan aldrig vara nog så försiktig när det gäller den osynliga världen för man vet nämligen aldrig vem man "öppnar dörren" för. Det vet man inte ens i den synliga fysiska världen, det har många gjort bittra erfarenheter i.
Fortsättning följer: 

Mer tankar om Ambres

 

Marja

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved

3213 visningar
© Averbis förlag | Kontakt