Ang. copyright om banden – mailväxling mellan Christer och Willy

Vi fick ett mail från Christer Malmström där han skriver:

Tycker du skall veta vad som händer angående banden. Det är nog fjärde gången jag frågar. Vi lägger ut dem efterhand på stiftelsens hemsida. Willy kan inte hålla på att svamla o tycka. Vill han inte följa Martinus “Love” till Institutet så får han åtminstone följa juridiska lagar, inte hitta på egna.

Och han skriver att det är helt ok att vi lägger ut hans och Willys mailväxling på vår hemsida.
Eftersom vi, precis som Christer, anser att det är viktigt med öppenhet inom saken, lägger vi ut denna mailväxling ord för ord. Hemlighetsmakeri skapar ju bara missförstånd. Martinus själv var en förespråkare för öppenhet, för öppenhet och ärlighet är viktiga kosmiska principer.
Och mailväxlingen mellan Christer och Willy Kuijper handlar om en publiceringsfråga som angår alla Sakens intresserade! Det är alltså ingen privatdiskussion Christer har fört om denna publiceringsfråga, utan han har vänt sig till Willy Kuijper eftersom Willy är en offentlig talesperson som ordförande för rådet på Martinus Institut, vilken alltså är en offentlig organisation. Märk väl: Willy Kuijper undertecknar också sina mail med Institutets officiella logo när han svarar.
Rådet har vänt sig till Köpenhamns största advokatfirma och man tycker ju att de skulle kunna svara på den juridiska aspekten i denna fråga. För Martinus har ju själv gett tillstånd till att man tar upp hans föredrag på band i Klint redan 1965! Utan restriktioner!

Här kommer alltså mailväxlingen:

2013/10/3 Christer <christer.malmstroem@xxxxx>

Käre Willy .

Hoppas allt är bra med dig.

När vi talades vid tidigare sa du att det inte ändrats i Tredie testamentet, Livets bog.

Det var bara rättelser. nu fick jag mail som säger att :

 “ANTAL ÆNDRINGER I LIVETS BOG I-VII
Jeg har optalt ændringerne i de 12 første sider af Livets Bog og kommet til antallet 1001.
Det giver et gennemsnit på 83,4 pr. side.
Dertil kommer ændringer i layout,  paginering og skrifttype” 

Hur stämmer det? Är det ändrat eller inte? Om inte hur kan man då få så olika resultat.

Båda kan ju inte vara sanning?

Jag vore tacksam om du svarade klart och tydligt så jag vet vad som gäller.

Tacksam också om jag får besked om vad som gäller Copy  right av banden som Rolf ärvde och som vi lämnade originalen till Institutet.

kära hälsningar
Christer


To: Christer
Subject:
Re: Till Willyn och rådet

Kære Christer!

Du har offentliggjort min telefonsamtale med dig her til sommers uden at fortælle mig at du optog samtalen og uden at du spurgte om min godkendelse til offentliggørelse.
Det viser mig at du ikke ønsker at respektere samfundets ganske almindelige regler for kommunikation og krænker dermed privatlivets fred. Derfor er det svært for mig at have tillid til en personlig og frugtbar tankeudveksling med dig.

Det eneste jeg kan svare dig er derfor at du kan læse om de "såkaldte ændringer" eller rettelser på følgende link:

https://www.martinus.dk/da/emneoversigter/genudgivelse-af-martinus-vaerk/

med venlig hilsener

Willy Kuijper
Martinus Institut

 

Martinus Institut  -  Mariendalsvej 94-96  -  DK-2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00 (hours: Mon.-Thur. 13-16, Fri. 9-12)

info@martinus.dk  -  martinus.dk  -  shop.martinus.dk


From: Christer
Sent: Wednesday, October 09, 2013 1:22 PM
To: Info MI
Subject: Re: Till Willyn och rådet

Käre Willy

När jag ringde dig, inte som privatperson utan som forman för rådet, då var du på väg till mötet med kommunen och bad mig ringa senare. Du klagade på att jag inte återgett ett tidigare samtalet riktigt. Därför spelade jag in samtalet, så att inga missförstånd skulle uppstå.

Jag vill inte bli stämd för att jag inte fått klara besked av dig så jag vet hur vi skall handla. Jag ringde dig som representant och forman för Martinus Institut inte i privata angelägenheter. Kan du inte stå för vad du säger så tycker jag inte du skall uppträda som förman för rådet. Skall vi inte kunna lita på vad du säger så är nog förtroende för dig borta. Vidare så bör du nog kolla samhällets regler för kommunikation och inte hitta på egna regler, att använda när det passar. Enligt Sveriges lagar får man spela in alla samtal som man själv deltar i. Det behövs inget medgivande. Tycker du inte att samtalet är korrekt återgivit kan jag lägga ut ljudfilen Jag tyckte att den var mycket värre, närmast förnedrande mot dig i sin osäkerhet och rent av svammel så det avstod jag att lägga ut den.

Så klagar du på att man inte återger korrekt så får du nog vara beredd på att alla kommer att spela in alla samtal med dig. Kan du inte stå för vad du säger, hur kan du då tro att vi skall lita på dig.

Anledningen jag ringde är ju att Du och rådet har stämt fyra personer i Danmark bl.a. för att de lagt ut inspelningar på nätet. Vad jag ville ha reda på är vad lagen säger om det, inte personligt tyckande. Vilket jag skrivit och frågat om tidigare utan att få korrekt svar.

Du är personligen ansvarig för Institutet som forman och svarar inte på frågor som gäller t.ex. banden Rolf skänkte till Martinus Institut. Hur skall vi då kunna handla korrekt enligt dig, utan klara besked? Banden vi har kommer att läggas ut fritt på svenska sidor tills vi får ett klart, tydligt och riktigt svar, inget mer svammel.

Respekt bygger på att vi kan lita på varandra. Jag har flera gånger försökt att få besked för att vi skulle kunna samarbeta i harmoni. Jag har inte fått besked trots flera försök och blir nu också anklagad för att bryta mot lagen? Hur skall då respekten se ut? Detta har inget med privatlivet att göra, har du inte förstått det ansvar som ligger på dig som forman för rådet på Martinus institut? Du är ansvarig enligt lag.

Hoppas på ett klart och korrekt svar så att alla missförstånd och oklarheter kan klaras upp och en ömsesidig respekt kan återuppstå.

vänligen

Christer Malmström


INGET SVAR FRÅN WILLY KUIJPER HITTILLS!

Men Christer Malmström har utvecklat lite tankar om ändringar i Livets Bog m.m. Artikeln kan läsas här Om ändringar i ett vetenskapligt verk.

1203 visningar
© Averbis förlag | Kontakt