Angående frigivna bandföredrag - från Kontaktbrev från 25 mars 1965

Från Kontaktbrev från 25 mars 1965, kan man läsa följande:

”I samråd med mina vänner har vi därför beslutat att vi skall försöka, utöver den undervisning i Martinus Kosmologi vi alltid verkställt, och som i år blir ännu mer intensifierat eftersom salen kommer att bli försedd med så många stickkontakter att var och en som önskar det kan uppta samtliga föredrag gratis på band och inbjuda betydande föredragshållare inom andra kulturområden såväl som vi vill försöka att ge plats för enstaka koncerter.” (övers. Marja)

På danska:

I samråd med mine venner har vi derfor besluttet, at vi vil forsøge, udover den undervisning i Martinus Kosmologi vi altid har fuldbyrdet, og som i år vil blive endnu mere intensiveret, idet salen vil blive forsynet med så mange stikkontakter, at enhver, der ønsker det, kan optage samtlige foredrag vederlagsfrit på bånd, at indbyde betydende foredragsholdere in­den for andre kulturområder, såvel som vi vil forsøge at give plads for enkelte kon­certer.”

Brevet är undertecknat:

”Med kærlig hilsen fra Martinus og samtlige medarbejdere!

Deres hengivne
Erik Gerner Larsson”

Som man kan läsa ovan kan det inte uppstå ett enda uns av tvivel att inte Martinus skulle ha godkänt detta. Han visste mycket väl att man installerade ”så mange stikkontakter, at enhver, der ønsker det, kan optage samtlige foredrag vederlagsfrit på bånd”. Och det står samtliga och vederlagsfritt (avgiftsfritt, gratis) och då är inte Martinus egna föredrag undantagna, märk väl. Inte heller finns det några tillägg om att de bandupptagningarna skulle vara Martinus eller Martinus Instituts egendom efteråt. Det Martinus har gett bort som kosmiskt medveten och moraliskt högt utvecklad person har han inte pålagt några som helst restriktioner på. Gåvor utan motkrav var han noga med skulle gälla även andra givare som gav något till honom eller MI, vilket han alltså också var noga med själv. Gåvan skulle vara helt frigiven och utan motkrav.

Institutet kan inte komma nu efteråt och skriva egna regler om banden som Martinus redan frigivit 1965.

Och för dem som vill lyssna på bandföredrag av Martinus, så kan man göra det på TT:S hemsida. De har inte blivit tillrättavisade eller hotade med jurister och höga bötesbelopp! Varför kan man ju undra. Gäller inte reglerna, som rådet för MI dikterar nu i efterhand, alla?

Läs också tidigare inlägg i ämnet.

Och Christers samtal med Willy

2478 visningar
© Averbis förlag | Kontakt