Arbetsklimatet allt tuffare - Tig och lyd!

I sin bok ”De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9 skriver Martinus att mänskligheten befinner sig i ilfart på väg mot diktatur:

”Denna makt tvingar oundgängligen alla politiska system av i dag, både i väster och i öster, både i söder och i norr, mer och mer in under diktatur. Diktatur berövar mänskligheten friheten. Detta berövande skapar hat och begär efter befrielse från oket, skapar upprorstendenser mot systemet. Detta tvingar i sin tur diktaturen eller makthavarna att upprätthålla en växande hemlig och öppen polismakt, en större och större livvakt, som måste företa så många arresteringar att de ordinarie fängelserna inte räcker till.”

I Sverige har det redan börjat visa sig även på arbetsmarknaden. I en nyligen utkommen fackföreningstidning kan man läsa om horribla villkor och avtal som slavbinder de anställda till total tystnad:

Arbetsklimatet allt tuffare
Publicerad 13 maj 2016

”Tig och lyd. Lägre i tak. Färre ska göra mer. Fler Unionenmedlemmar än någonsin avskedas. Mest pressad är situationen för anställda i företag utan kollektivavtal och med utländska ägare.”

[…]

”– Anställda som skriver under ger arbetsgivaren rätt att skicka en faktura på motsvarande en miljon kronor – som sedan kan drivas in via Kronofogden. Genom avtalet har man gått med på att betala om arbetsgivaren begär det och får själv stämma företaget i domstol om man inte vill eller kan betala.

– För de flesta är det väldigt skrämmande att ha undertecknat ett sådant kontrakt.”
 

 

800 visningar
© Averbis förlag | Kontakt