C. G. Jung om vetenskap

C. G. Jung i ett brev till J. Allen Gilbert från den 2 januari 1929:

"Vetenskap är konsten att skapa passande illusioner som dåren tror på eller argumenterar emot, men som den vise uppskattar för dess sköna genialitet, utan att vara blind för det faktum att de är mänskliga slöjor och ridåer som döljer det okändas avgrundsdjupa mörker. Ser du inte att livet också är att måla världen i gudomliga färger? [...] Allting är som om det fanns. Verkliga ting är effekter av någonting okänt [...] och dessutom finns det inget verkligt som inte är relativt verkligt. Vi har ingen aning om den absoluta verkligheten, eftersom 'verkligheten' alltid är någonting 'observerat'."

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

1027 visningar
© Averbis förlag | Kontakt