Cancer behöver inte vara karma utan kan ärvas!

Jag hittade häromdagen, när jag letade efter annat, en avskrift från en frågestund i Varnhem där Martinus menar att hans magcancer inte berodde på "ond karma" utan att cancer kan ärvas. Återigen vidimerar han alltså att det finns saker som kan hända i livet som inte beror på karma utan att det kan finnas andra orsaker bakom skeenden. 
Fråga i Varnhem, bandupptagning från 1967:

"Varför blev Martinus sjuk 1956?"

Martinus:

"Det blev jag därför att jag ärvde det efter min mor. Den kropp jag har här är inte den jag ordinärt skulle ha, som jag skulle ha i min egen värld - där skulle jag ha en helt annan kropp. Den kan jag inte få här. Jag har fått denna kropp, som är en helt vanlig människokropp, och i just denna fanns en mottaglighet för cancer. Min egen mor dog av samma typ av cancer. Och jag har flera gånger fått veta att när jag når en viss ålder så kommer jag att få cancer. Och jag fick det, men jag kom så lätt över detta så jag upplevde det hela mest som en form av semester. Jag arbetar ju hela tiden och har inga bestämda semestrar. Men då fick jag en skön tid, då jag kunde ligga på sjukhuset och ha det gott. Jag fick besök den tredje dagen efter operationen och jag snackade på, sedan kom nästa, och så hade jag besök från klockan elva till klockan åtta. Så jag var inte speciellt sjuk. 
Det var inte någon ond karma. Men jag fick det därför att cancer kan ärvas. Det har man upptäckt senare, men jag visste väl att det kan ärvas. Och många andra saker ärver man ju […] Det är ju det där med det rena ödet, det är ju det man har andligt i sig, där använder man sitt eget."

Och hur han blev hjälpt av att äta pepparrot, när han förstod att han fått magcancer.

Cancer kan ärvas och behöver alltså inte bero på karma, utan det kan ärvas eftersom vår kropp är en planta och det är det enda vi ärver från våra föräldrar. Ärftligheten gäller därför för alla, även oss vanliga "dödliga" som inte har kosmiskt medvetande. Karmalagen gör inte undantag det är en evig undervisningsprincip om orsak och verkan. Det är våra tankar "det man har andligt i sig", som Martinus säger, som är orsaken till sjukdom.

Något att fundera på för dem som cementat att "allt är karma" i sitt medvetande. 
Allt är alltså inte karma som händer oss i livet. Jag har skrivit en lång avhandling tidigare om dessa skäl. För den intresserade finns min artikel "Nej, allt är inte karma som händer i livet!".

Fortsätt sedan till "Karma, fri vilja och kosmisk kemi".

Martinus har skrivit i Livets Bog bl.a. att det som hände Jesus inte var hans karma. Vilket de flesta, ja egentligen alla, kosmologi-studranden envist hävdar. Det är farligt att cementera sig i låsta tankepositioner när man skall läsa kosmologi. Man måste ha ett öppet sinnelag för att kunna förstå de små detaljerna som kan omkullkasta ens gamla värderingar, som ju tillhör det gamla tänkandet och som hör hemma i "den gamla världsimpulsen". Karma är inte en vedergällningslag utan handlar om undervisning. När man förstått läxan behövs ingen undervisning längre.

Tänker Marja

© 2010 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

5159 visningar
© Averbis förlag | Kontakt