Citat från Milarepas "Hundra tusen sånger"

Från Milarepas "Hundra tusen sånger", översättning till svenska av Viryabodhi:

Milarepas sång om glädje

"Jag bugar mig inför min vördade mästares fötter.
Det var genom samlade förtjänster jag mötte honom.

På inrådan av min mästare, har jag kommit till denna plats.
Denna behagliga plats i distriktet Mon, med sina fält och kullar.
En plats med gräsklädda sluttningar
och blommor i en mångfald färger,
med dungar där vackra träd dansar
och aporna leker,
där man hör många fåglars sång
och bin surrar i sin flykt,
där regnbågen skälver dag ut och dag in,
där ett stilla regn faller under sommar och vinter,
där en tung dimma klamrar sig fast under vår och höst.

Det är på ett sådant ensligt ställe som jag, yogin Milarepa,
gläder mig åt det rena ljuset i upplevelsen av tomhet,
överväldigande glad åt dess många uppenbarelseformer,
glad åt dess stora variationsrikedom,
glad med kroppen befriad från skadlig karma,
glad åt mångfaldens förvillelser,
glad mitt bland skrämmande uppenbarelser,
glad åt att vara fri från det tillstånd
där distraktioner uppstår och försvinner,
överväldigande glad där prövningarna är stora,
glad åt att vara fri från sjukdom,
glad åt att lidande har förvandlats till att vara glädje,
synnerligen glad i den andliga kraftens mandala,
glad i offergåvornas dans,
glad åt den skatt av segerrika sånger jag nu sjunger,
synnerligen glad åt alla ljud och tecken ur en mångfald stavelser,
glad åt att de formas till ordgrupper (och meningar),
glad åt den sfär där sinnet är stadigt och säkert,
synnerligen glad åt dess spontana uppkomst
och glad åt mångfalden i dess manifestationer.

Låt mig ge er en gåva för att utmärka detta möte mellan er,
ni trogna lärjungar och en glad och förnöjsam yogi."

 

1115 visningar
© Averbis förlag | Kontakt