Den feminina principens goda sidor

Det lackar mot jul och bråda tider för alla jordens kvinnor! Den feminina principen är inte att förakta, den har många goda egenskaper. Vad sägs om det här t.ex.:

Både rentjurar och renkor får horn på sommaren. 
Tjurarna fäller sina i början av vintern. 
Honorna behåller sina horn tills de kalvat på våren. 
Det betyder att alla jultomtens renar är honor. 
Det borde man ju ha begripit. 
Det måste vara kvinnor som klarar av 
att dra en fet karl i röda kläder, till rätt adresser, 
runt hela jorden, på en natt, utan att fara vilse. Det ni!

Marja


© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

1042 visningar
© Averbis förlag | Kontakt