Den första tvättmaskinen...

En kosmologistuderande man frågade mig med lätt raljerande ton:

"Men hur kommer det sig då att mannen uppfann tvättmaskinen innan kvinnans frigörelse tog fart på riktigt?

Och jag svarade:

"Det var den första mannen som blev ensam med tvätten som uppfann tvättmaskinen, för frun hade börjat läsa kosmologi och upptäckte att hon inte skulle bli till Guds avbild förrän hon blev "herre över sig själv och i sitt eget hus". Det står i LB V st. 1620 om kvinnans frigörelse. Var god läs !"


Kvinnan aktiv vid  Marja
......och mannen för det mesta i köket!  Så skall det vara!

1183 visningar
© Averbis förlag | Kontakt