Den kritiskt undersökande tanken

Sunt sagt om sund sökarväg:

"Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett."

Sagt av den bortgångne Sven Magnusson, som var ansvarig utgivare av tidningen Sökaren 

Citerad av Marja

1048 visningar
© Averbis förlag | Kontakt