Den livsnedbrytande fiendskapens syfte; att utplåna motståndaren

Hos den nutida jordiska människan:

"… lurar fiendskapen på nästan alla områden, och den kan visa sig där människan kanske allra minst anar det, t.ex. inom familjen, på arbetsplatsen, i en förening eller religiös sammanslutning, där det under lång tid har härskat skenbart fredliga eller rent av idylliska förhållanden. Där kan det plötsligt uppstå små meningsskiljaktigheter som så småningom eller kanske snabbt växer till fiendskap eller stridigheter som kan förbittra tillvaron för många människor. Detta sker därför att människorna på så många områden saknar förmåga att tänka logiskt. Vreden eller fiendskapen är en instinktmässig, organisk mobilisering av väsendets kampkänsla som syftar till att utplåna motståndaren.

Lika nödvändig och logisk som denna kampkänsla är för djuret, lika ologisk och livsnedbrytande är den för den framskridna kulturmänniskan. För detta väsen är kamp, mord, hat och förföljelse direkt ödeläggande för hennes normala liv och för utvecklingen av varje form av högre kulturtalanger. Sida vid sida med en känsla av vrede eller hat till någon eller något kan en normal och fullkomlig livsglädje omöjligt existera hos den utvecklade människan. Hon kommer då att leva i ett gråväderstillstånd eller i ett mentalt källarmörker, där hennes mänskliga utveckling och blomstring avstannar, bleknar och vissnar i brist på mentalt solsken. Det mentala solskenet är det logiska tänkande som avslöjar den verkliga sanningen i varje situation och med vars hjälp varje katastrof kan förebyggas. Det är samma logik, med vars hjälp en ingenjör, arkitekt eller annan expert i fysiska skapelser kan säkerställa sina verk mot sammanbrott eller katastrof. Dessa experter har en eminent förmåga att bygga i fysisk materia, att blanda ämnena på det rätta sättet, att beräkna deras utvidgning, hållfasthet osv. Denna logik är, hur märkligt det än kan låta, detsamma som kärlek. Det är kärlek inom ett bestämt, avgränsat område, men experterna är kanske inte kärleksfulla inom andra områden, där de inte har lika stora erfarenheter. Verklig kärlek och verkligt logiskt tänkande är samma sak, och det som människorna i allra högsta grad nu behöver lära sig är logik på det psykiska eller själsliga området, i annat fall kan de inte skydda sin tillvaro mot sammanbrott eller katastrof.

Den jordiska människans handlingssätt vilar således på två olika faktorer. Den ena är vrede, krig, makt, förföljelse och förtryck, som skapar dråp, sorg, fattigdom och sjukdomar i kropp och själ. I livet på jorden har detta tillstånd, denna förlängda djungel, blivit människornas ragnarök eller helvete. Den andra faktorn för människornas levnadssätt på jorden är logiskt tänkande, dvs. vetenskap på såväl det psykiska som det fysiska området. Får denna vetenskap komma till sin fulla rätt blir resultatet skapandet av kultur, vetenskapliga, tekniska och konstnärliga produkter samt en förståelse av det mänskliga psyket. Det blir en livsutveckling av en så gudomlig art att människorna genom den kan uppnå en fullkomlig fred och glädje i samlivet. Då uppfylls också julevangeliets löfte om frid på jorden och åt människorna ett gott behag.

Det är klart att ett sådant tillstånd inte kan komma att existera här på jorden på en gång. Det skall inte ske genom mirakel eller någon som helst form av diktatur eller maktingripande. Det måste ske genom att den enskilda människan upptäcker att hennes värsta och samtidigt enda fiende är den djuriska sidan av hennes eget medvetande."

Martinus Bok: Kosmiska lektioner "Vad är fiendskap"

679 visningar
© Averbis förlag | Kontakt