Den saknade sexuella polen

Det går i skrivande stund en dokumentärserie i fyra delar på Kunskapskanalen som heter ”Kvinnors makt i världshistorien”. Programmen kan även ses på nätet här: http://urplay.se/program/193170-kvinnors-makt-i-varldshistorien-civilisation

Det är ingen vacker syn. Genom årtusenden har 50 procent av mänskligheten setts som ett bihang till de andra 50 procenten. Gamla kulturer har avlösts av nya men mönstret har bestått i alla länder i alla tider så långt tillbaka vi kan överblicka, helt ner till djurrikets apflockar. Kvinnan har hållits under kontroll.

För att hålla någon under kontroll behövs kontrollmekanismer och i programmen visas att det inte saknats fantasi för att hitta på ett överflöd av dessa. Exempelvis förbud att tala, förbud att skratta på offentliga platser, förbud att visa sitt hår offentligt, måste tiga i församlingen osv. I Sverige var kvinnor så sent som i början av 1900-talet inte myndiga. Hennes man var hennes förmyndare, som om hon vore ett barn. Programmets titel indikerar dock att det funnits några få kvinnor som brutit denna kontroll och själva erövrat den genom att bli drottningar och andra typer av ledare, men dessa perioder har varit kortvariga och maskulina efterträdare har sett till att deras arv begravts och raderats ut i mesta möjliga mån.

Vad är det vi ser? Enligt Martinus kan allt detta förklaras genom en bristande balans mellan de sexuella polerna. Mannen har inte kontakt med sin feminina pol och kvinnan har inte kontakt med sin maskulina pol. Dessa både poler är två av de högsta eviga organen i oss där den maskulina polen står för avsändande av energi och den feminina för mottagande av energi (LB III, st. 940). Den ensamma maskulina polen skapar i mannen ett begär efter makt och överordning och den ensamma feminina polen i kvinnan ett begär efter beskydd och måste då underkasta sig en starkare man. Båda polerna, kontrasterna, känner en sexuell dragning till varandra. Detta är kosmisk kemi och denna blandning av de två polerna skapar med matematisk precision djurriket som ovanstående situation ännu tillhör.

Men eftersom den feminina polen är mottagande, passiv och underkastande gör den inte mycket väsen av sig. Den maskulina däremot behöver man inte leta efter. Den är utsändande, aktiv och dynamisk och dess skepnad när den får fullt handlingsutrymme ser vi i historiska gestalter som Ceasar, Napoleon, Hitler, Stalin och andra individer som haft världsherravälde som mål. Eftersom den maskulina polen dominerar över den feminina med hjälp av sin överlägsna styrka är djurriket därför den maskulina polens rike, som vi alltså ännu tillhör.

Men allt man upplever tillräckligt mycket blir man förr eller senare trött på och man börjar längta efter motsatsen.  Är det för varmt vill man ha det lite kallare. Är det för kallt vill man ha det lite varmare. Detta är också en evig kosmisk lag. Därför börjar mannen bli trött på maktkamp och längtar efter motsatsen. Kvinnan börjar bli trött på att vara undergiven utan makt över sitt eget liv och börjar längta efter motsatsen. Polförvandlingen tilltar. Den maskulina polen i kvinnan växer i styrka och den feminina i mannen likaså och idag kan man se exempel på män som mer handlar som kvinnor och kvinnor som mer handlar som män. En kvinna kan ju idag med makt och myndighet styra ett helt företag med stor framgång. En man kan vara hemma och sköta hem och barn utan att känna sig underlägsen.

De fall som visas i programmen av kvinnor som erövrat maktpositioner representerar därför just dessa polförvandlade kvinnor.  Det är egentligen inte kvinnorna som erövrat maktpositionerna utan den maskulina polen inne i dem. Det finns exempel på kvinnliga makthavare som betett sig likadant som sina maskulina företrädare och inte tvekat att beordra torpedering av krigsskepp med många dödsoffer som följd vilket Thatcher gjorde under sin tid. Men då är det den primitiva maskulina polen som för krig oavsett i vilken kropp den befinner sig. Kvinnan måste nämligen en kort period gå igenom den maskulina polens primitiva sidor först och mannen de feminina. Den maskulina polen är nämligen ett stridsväsen och står för den dräpande principen i sin enpoliga form. Kvinnor som t.ex. går ut i krig är ett exempel på det. Män som förlorat lusten för allt sådant är ju inne i en polförvandling mot den feminina omvårdande polprincipen.

Så vad är det då som saknas för att vi ska få en fredlig värld där vi kan leva i harmoni med varandra och med våra omgivningar? Svaret är självklart den feminina polen, oavsett i vilken kropp den befinner sig.

När den feminina polen i en man växer till en sådan styrka att den förmår binda den maskulina vulkaniska elden i honom lugnar han ner sig. Begäret efter makt neutraliseras av den feminina polen i honom och hans mättnad på kamp får honom att sträva efter fred och humanitet och han börjar se kvinnan som en jämlike. Den maskulina kraften försvinner dock inte, det är bara överskottet som binds. Den balanserade maskulina polen tar istället rollen som försvarare av den egna integriteten. Det är ju inte meningen att mannen ska bli en undergiven kvinna. Det skulle bara innebära att könen bytte plats, och då vore inget vunnet. Kvinnan skulle bli den nya mannen, mannen den nya kvinnan och djurriket skulle bestå.

När den maskulina polen i en kvinna växer till en sådan styrka att den förmår tända elden i henne som vägrar tillåta överträdelser av hennes integritet blir hon ett suveränt väsen. Hon behöver ingen man som överhuvud eller beskyddare. Hennes vilja blir tydlig och klar, hon är mätt på passivitet och underkastelse och längtar efter skapande dynamisk intellektuell verksamhet. Hon "tiger inte längre i församlingen". Hennes feminina pol stängs dock inte av, lika lite som mannens maskulina. Hennes feminina pol balanserar på samma sätt som i mannen den frambrytande maskulina polen så hon inte blir en blodtörstig bärsärk precis som mannen varit i sitt enpoliga maskulina tillstånd.

Den feminina polens mottagande av energi står för allt vi känner som omsorger, omvårdnad, lyssnande, ödmjukhet, viljan att andra ska må bra, prestigelöshet, mjukhet osv. Denna pol har genom årtusenden hållits nedtryckt genom den maskulina polens övertag. Men kvinnans maskulina pol växer ständigt. Ingen kraft i världen kan få den att stanna i sin växt. Det är en kosmisk naturlag och den kommer att spränga alla hinder som står i vägen likt maskrosen som spränger asfalten.

Och i takt med att kvinnans maskulina pol växer kommer också hennes förmåga till strategiskt samarbete att växa. Kvinnor står för 50 procent av Sveriges befolkning och den dag alla kvinnor enas kan de tillsammans med bara en liten andel polförvandlade män få egen demokratiskt majoritet. Den dagen skulle kvinnorna kunna skapa vilka lagar de vill i Sveriges riksdag. De skulle kunna tillsätta kvinnliga eller polförvandlade män som domare i alla domstolar. De skulle kunna reformera det ekonomiska systemet som nu gör kvinnor fattigare än män. De skulle kunna organisera ett kraftfullt polisväsende som kunde beskydda kvinnor från våldtäkt och andra sexuella trakasserier och övergrepp. Ja, det finns inget de inte skulle kunna göra med egen majoritet. Detta kunde vara blott ett riksdagsval bort.

Den som motverkar kvinnans maskulina pol med dess krav på respekt, frihet och lika rättigheter är på kollisionskurs med livet självt. För det är den feminina polen som saknas i världen. Det syns tydligt i ovanstående historiska dokument från Kunskapskanalen.

Anders
(med en del feminina expertbidrag från Marja)

Läs även:
Polförvandlingen som kosmisk kemi
Vad händer när mannen släpper makten
Om våldtäkter polförvandling och karma
Manlig makt och kvinnlig underordning


 

2001 visningar
© Averbis förlag | Kontakt