Det defekta ekonomiska systemet kan man inte förebrå någon för

Om du är intresserad av att förstå och läsa om den ekonomiska krisen vi står inför kan jag hänvisa till boken "Den eviga världsbilden" II symbol 26. 

Nu finns det ett behov, främst i USA, att hitta syndabockar till bankkriserna och man förebrår, hatar och häcklar idag t.ex. en koncernchef så fort han visar sig. Men i DEV II finns det förklaringar varför det har blivit så som det är just nu. Läs under dessa rubriker:

"26.9 Pengar har blivit ett hinder for en verklig världsmoral"

[…]

"26.10 Hur rikedom och fattigdom uppstår"

[…]

"26.11 Det är inte så märkligt att världsekonomin är defekt"

[…]

"26.12 Detta mänsklighetens defekta ekonomiska system kan man inte förebrå vare sig regeringar, politiska partier eller enskilda människor"

[...]

"26.13 Vad som gör pengarna till ett ont"

]…]

"26.14 Värdeenhetens eller en handelsvaras penningvärde och reella värde"

[…]

"26.15 Människorna har monopoliserat jordens materier for varandra"

[…]

"26.16 Det enda absolut sanna och verkliga värdet är den mänskliga skaparförmågan"

[…]

"26.17 Varje människa som föds är arvinge till den materia som krävs för att hennes liv skall kunna upprätthållas"

[…]

"26.18 De livsviktiga materierna har felaktigt gjorts till en handelsvara som pålagts ett konstlat värde, uttryckt genom ett penningbelopp"

Och här till sist ett längre citat:

"26.19 Mänsklighetens ekonomiska situation kan endast förändras genom utveckling och inte genom någon som helst form av politik eller diktatur

Att ett sådant ofullkomligt ekonomiskt system är krigs- och olycksfrämjande och kan framkalla fruktansvärda domedagar eller ragnarök, bringa folk till livsleda och självmord är självklart. Ett system som får folk att vara bettlare och tiggare, tjuvar, rånare och bedragare, liksom det också kan bringa folk till högmod och storhetsvansinne, har inga förutsättningar att skapa rättvisa och fred i världen. Men vi måste åter här påminna om att systemet inte kan läggas någon enda till last. Det är uttryck för ett särskilt utvecklingsstadium i Guds plan vad gäller skapandet av människan till sin avbild. Människorna har här ännu inte uppnått det humana uppträdande och den intellektuella insikt i den kosmiska livsstrukturen som krävs för att de skall kunna uppleva orsaken till sitt eget ragnaröks-främjande ekonomiska livsfundament. Därför kan detta mänsklighetens nuvarande ekonomiska system inte göras om genom någon som helst diktatur eller genom något politiskt parti. Förändringen av det nämnda systemet är en utvecklingsfråga. Denna förändring kommer helt av sig själv att efter hand bli en följd av människornas andliga växt. Därför kan ingenting som helst vara annorlunda i varje givet stadium än det just är. Men ingenting står stilla. Allt ofullkomligt utvecklas och blir fullkomligt eller färdigskapat. Och mänsklighetens ofullkomlighet kommer också att förändras till fullkomlighet och mänskligheten kommer att bli färdigskapad."

 

Och så vidare…

Läs och begrunda!

Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

2337 visningar
© Averbis förlag | Kontakt