En annan rättsprocess - Sam Zinglersens öde

Martinus uttryckliga önskan var att det inte skulle föras rättsprocesser inom Saken.

Men det är inte första gången som rådsmedlemmar för MI tar till rättsliga metoder, som den nu mot ”Fyrklövern”.

Ett tidigare exempel är när Martinus sista sekreterare och medhjälpare under tio års tid, Mischa Lim, sparkades ut från Institutet efter Martinus död och blev sedan dragen inför rätta av MI 1988. Det har jag återgett här i bloggen tidigare efter Michas egna berättelse till oss.

Sedan är det flera som frågat om jag kan berätta på svenska om en annan rättslig process som några av Institutets medarbetare (Finn Bentzen, Willy Kuijper, Ole Therkelsen) varit inblandade i efter Martinus bortgång. Den mot Martinus mångåriga mecenat Sam Zinglersen. Från att ha varit en förmögen man, som varit stor bidragsgivare till Martinus Institut, gick Sam bort nära nog utfattig. Mig veterligen är rättsprocessen inte klar ännu.
Finn Bentzen drog även utgivaren av tidningen "Den Ny Verdensimpuls" och en f.d. revisor inför rätta för att Bentzen ansåg att de hade ärekränkt honom.
Men den danska berättelsen är så lång med många domslut och förvecklingar hit och dit så det har jag varken tid, ork eller kompetens att översätta eller återge. Detta p.g.a. alla danska juridiska termer och turer. Så jag får be alla att öva sig i det danska språket, det är inte så svårt att förstå, och sätta sig själv in i den sorgliga berättelsen om Sams Zinglersens öde. Det är ingen rolig historia.

Tycker
Marja

1103 visningar
© Averbis förlag | Kontakt