En osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med

Det är ju ingen tillfällighet var man är född, enligt Martinus, och varje land har ju sin "nationalsjäl", som är präglat av den flockmentalitet som där råder. Sådana ledare sådant folk. Eller omvänt.

Amerikanerna hör till den yngsta kulturen på jorden, enligt Martinus,  så man kan ju se att de i mångt och mycket beter sig som tonåringar. Allt kretsar endast kring dem själva och de ser sig ju som jordens rättmätiga "föräldrar" med rätt att uppfostra och dressera alla andra människor i andra kulturer. Oftast med våld och vapen. De beter sig som bortskämda tonåringar med rätt att ta allt de vill ha utan att göra rätt för sig. 

I förra valet hoppades de på en pappa-frälsare i Obama, som även Europeer upphöjde till en slags Messias. Men alla blev besvikna. Nu röstar man på en uppkäftig obstinat tonåring som vill stänga in amerikanerna i sitt förträffliga land och kasta ut alla mexikanare som oftast gör skitjobben utan att tänka på konsekvenserna av sådant. Skall de nu bortskämda tonåringarna börja jobba med de lågavlönade obekväma sysslorna? Knappast väl.  Och de muslimer som amerikanerna sett till blivit hemlösa, de är inte välkomna. Dem kan européerna få ta hand om. Helst av de länder som redan är på randen till undergång. Så håller man dem sysselsatta, så de inte märker vad som pågår i världen för övrigt.

Sedan får man inte glömma att dessa politiker som nu kämpar om herraväldet endast är marionetter. De kommer att upptäcka att världen regeras av en dold maktelit med säte i deras eget land och de får snällt agera som de blir tillsagda.

Händelserna på världsarenan sker inte av en tillfällighet. Det finns nämligen en dold maktelit bakom kulisserna som styr allt. Martinus skriver i bok ”De levande väsendenas odödlighet” kapitel 9:

"Filosofiska system eller synpunkter har inte kunnat ge människorna den nödvändiga själsliga insikt som skulle kunna hindra dem från att störta sig in i det totalitär- eller diktaturtänkande som alla stater av i dag är på väg mot, likgiltigt vad de i ögonblicket än må kalla detta störtlopp eller dettat deras fysiska och själsliga öde, likgiltigt om de kallar sitt tillstånd för “demokrati“ eller “kommunism“.

Båda dessa uppfattningar började på sin tid som utmärkta teoretiska idealsystem men fick inte så lång livstid på grund av en osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med. Denna makt tvingar oundgängligen alla politiska system av i dag, både i väster och i öster, både i söder och i norr, mer och mer in under diktatur. Diktatur berövar mänskligheten friheten. Detta berövande skapar hat och begär efter befrielse från oket, skapar upprorstendenser mot systemet. Detta tvingar i sin tur diktaturen eller makthavarna att upprätthålla en växande hemlig och öppen polismakt, en större och större livvakt, som måste företa så många arresteringar att de ordinarie fängelserna inte räcker till. Man måste därför begagna sig av de så kallade “koncentrationslägren“, vilket vill säga barackbyar med taggtrådsstängsel, vakttorn, beväpnade vaktposter, tortyr- och gaskamrar och andra sadistiska påfund intill en sådan grad att de olyckliga, som för sitt rättmätiga frihetskravs skull har hamnat här, måste ’låta allt hopp fara’. Ja, dessa koncentrationsläger har för länge sedan avslöjats som rena mentala och kroppsliga kräftsvulster i jordmänsklighetens fysiska struktur, i det de utlöser alla de värsta sadistiska tendenserna hos de individer som är dessa helvetesområdens bödlar och slavdrivare.

Det är dåraktigt att tro att inte alla länder eller stater av i dag är inne i ett väldigt skred hän emot detta sadistiska helvete, som måste sluta med utplåning av all kultur på jordens yta om inte människorna bringar sin “demokrati“ och “kommunism“ av i dag bort från den himmelsskriande falska kurs, som de i sin intellektuella blindhet under de senaste årtiondena börjat försvara sig till.”

Läser man andra nyheter än deras gammalmedia så märker man många amerikaners oro på " what in the hell is going on?" De ser tendenser till begynnelsen av en militär- och polisstat. Ja det finns de som hävdar att den dolda makteliten vill "destroy Amerika". Så man skall nog se upp med vad som händer i det stora landet i väster. Det kommer nog att överraska många naiva västerlänningar. Överraskningen kanske kommer som "en tjuv om natten" ovanifrån, som de i decennier dolt från upptäckt.

Marja

Läs också:

Händelserna på världsarenan är ingen tillfällighet - de är nämligen iscensatta...

© 2016 Martinusportal.se All Rights Reserved

2057 visningar
© Averbis förlag | Kontakt