En stor dag för kosmologin!

Äntligen har siteägarna för ett svenskt kosmologiskt diskussionsforum tagit sitt förnuft till fånga och stängt av sin tuppfäktningsarena för alfahannar och fällt skampålen! Tusen tack! Men varför så plötsligt och under största möjliga tystnad, utan öppen förklaring för deras skribenter? Rykten kom genast i omlopp...

Men det är ändå trist att det skulle behöva göras. Speciellt när man betänker att det är den högsta kärleksläran som undervisas i Tredje Testamentet av Martinus. Man har ju behov av att kunna ventilera med andra vad som står ens hjärta närmast. Att det då ständigt blev strid istället för sakliga samtal är något jag blev ledsen över många gånger. Hade man avvikande åsikter om kosmologin gentemot alfahannarna så var drevet snabbt igång. Och man blev fullständigt nergjord. Särskilt om man som jag gick emot alkohol- och drogreklamen som fick grassera där utan några som helst försök till stopp från moderatorernas sida. Eller försökte med saklig information om farorna med konstlade andliga övningar, enligt riskerna i Tredje Testamentet. Mest eldfängt blev det när jag hade avvikande tolkningar om polförvandlingen i Livets Bog. Många män som slagit ned sina bopålar på det forumet gjorde sig till besserwissrar, trots att de inte ens läst kosmologi eller bara hade plockat lite här och där ur Livets Bog. Spridda skurar ger ju ingen riktig rotblöta.

Av egen erfarenhet upplever jag att det ännu inte finns seriöst intresse att diskutera Martinus kosmologi på djupet. Inte någonstans, vill jag påstå. Man vill gärna blanda in en massa annat gammalt skåpmat in i kosmologin från det andliga smörgåsbordet som de flesta går omkring och plockar av. Det visade våra försök för några år sedan när vi - efter en massa obehagligheter på det ovan nämnda forumet - försökte skapa ett fredligt samtalsforum på vår hemsida. Jodå, det var ett 50-tal som anmälde sig. MEN det var bara ett fåtal som skrev och det går ju inte att bedriva ett diskussionsforum när alla bara vill läsa och ingen skriver. Så 2007-02-07 stängde vi forumet och har ingen som helst avsikt – trots att det finns önskemål - att starta något nu heller.

Men nu kan jag återigen tänka mig  att länka till Tredje Testamentet:s hemsida från vår länksida. De har ju mycket bra information om Martinus kosmologi. Jag tog bort den länken för många år sedan då jag inte ville att någon nyintresserad av kosmologi skulle råka hamna på det grälforumet, som hade haft en tråkig anda sedan begynnelsen 2002. Diskussionsforumet har varit en skamfläck för kosmologin. Det har jag öppet framfört till ägarna otaliga gånger på deras forum. Här citat från 2005:

"Det är en SKAM att man på ett forum för Tredje Testamentet ’Bibelns fortsättning’, tillåter otrevligheter och personangrepp och inte markerar klart och tydligt att det inte är i linje med den kärleksvetenskapen som man vill informera om. I stället har man fastnat i ett slags 70-talets proggideal, "fred och förlåtelse" är honnörsordet för allt och alla, vilket i princip betyder att elakheterna får hagla fritt." 

Det skulle vara "högt till tak", hävdade man, men nu har man insett att hela bygget rasar om det inte finns bra grundpelare för taklaget att stå på. Och de stödpelare som hade behövts var moderatorer som kunde något om nästakärlek och diskussionsmoral. Inget av detta har funnits under årens lopp, tråkigt nog. Sista modereringsförsöket för att skapa ordning blev ett stort fiasko. För de som utsattes för personangrepp och svarade för sig fick själva varningar istället för den som gjorde första angreppet. Gjorde man ingen anmälan när man tyckte sig utsatt för obehagligheter, så var det ingen moderator heller som ingrep. Och bara den som kände sig angripen fick anmäla och ingen annan. Det blev rena "polska riksdagen" av alltihopa.

Ja, nog är det tråkigt att inte kunna samtala och fördjupa sig i kärleksvetenskapen någonstans idag. Men jag har i alla fall tur som har någon att diskutera kosmologi med hemma! Och leva efter. Det är ju faktiskt stort 

Tänker
Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

1158 visningar
© Averbis förlag | Kontakt