Ett väsen som vandrar runt i ett jättebibliotek...

"Så länge den materialistiskt inställda människan endast kan erkänna som verklighet sådant som kan vägas och mätas, liknar hon, hur vetenskapligt inställd hon än är, 
mest ett väsen som vandrar runt i ett jättebibliotek med många tusen böcker utan att kunna se annat än trycksvärta och papper.


Från Martinus artikel "Ordet", K 1989 nr 6 (Även publicerad i boken Kosmiska lektioner) 

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

986 visningar
© Averbis förlag | Kontakt