Fader Dator

Denna bön har jag fått i ett mejl för några år sedan. Författaren är okänd, men jag delar med mig av den ändå.

Fader Dator 

Bön som Nokia lärt oss och som bes varje arbetsdag.

Fader Dator,som är i Centralen.
Helgad vare din skärm.
Tillkomme ditt tangentbord.
Ske din vilja, såsom i Minnet
så ock på skrivaren.
Vår dagliga lista giv oss i dag,
och förlåt oss våra misstag,
trots att vi icke förlåta dem som programmerat fel.
Låtom oss icke ha långa svarstider
och fräls oss från Virus.
Ty Företaget är Ditt
Och Makten och Personalen
I Evighet.

Enter

1058 visningar
© Averbis förlag | Kontakt