Förståndet är de "glasögon", genom vilka världen ses - citat

"Mellan livets upplevelse och individens förstånd finns sålunda ett visst samband. Som förståndet är, så är också världen, så är livet, så är tillvaron för detta förstånds ägare. Förståndet är de "glasögon", genom vilka världen ses. Den "färg", som dessa "glasögon" har, blir avgörande för dess ägares syn på livet, individen och ödet". - Martinus i boken; Logik

Och vilken "färg" man har på sina "glasögon" eller förståndet beror helt och hållet på våra erfarenheter. 
Eller som Albert Einstein har uttryckt det:

"Skeptikern kommer att säga: 'Det kan mycket väl vara sant att detta system av ekvationer är rimligt från logisk synpunkt, men det bevisar inte att det stämmer överens med naturen.' 
Du har rätt, käre skeptiker, erfarenheten endast kan avgöra vad som är sanning.
"


© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

 

946 visningar
© Averbis förlag | Kontakt