Fortsatta diskussioner och förvecklingar!

Forts. från inlägg "Rykten om Martinus och hans sexuella vanor".

Debatten fortsätter om Martinus sexliv!

Nu har Rolf ringt till Tage Buch som säger något helt annat till Rolf än han tidigare sagt till Kurt! Så jag skickade kopia på Rolfs inlägg till Kurt och ställde frågor:
 

Hej Kurt!

Nu påstår Rolf att han har ringt Tage och han har sagt:

Selvfölgeligt svarade Tage

Författare: Rolf Elving 
Datum: 2009-10-05 21:28

Angående Tage Buch.
Har just talat med honom i telefon. Han säger att han svarade undvikande till Kurt. Varför tala om Martinus privata sexliv, eller för den saks skull hans eget? Men att han skall ringa upp Kurt och förklara för honom hur det verkligen ligger till. "Selvfölgeligt hade Martinus oralsex" sa han när jag talade med honom just nu i telefon.
Så var det med det...
Allt gott,
Rolf

http://www.thirdtestament.com/web/phorum/read.php?f=5&i=114794&t=114794

Mysteriet tätnar om Martinus sexliv! Har Tage medvetet fört dig bakom ljuset eller drar Rolf Elving en vals?

MVH

Marja

Och Kurt svarade:

"Hej Marja

Tak for din mail. Cirka 10 minutter efter at jeg havde læst den ringede Tage mig op for at tale med mig om Tages og min telefonsamtale. Anledningen var, at Rolf i går havde ringet Tage op og talt med ham om Martinus og oralsex. Rolfs anledning var naturligvis at få støtte til sin påstand, og samtidig afkræfte det jeg har sagt til dig, som står nedenfor i tidligere mails (dette sidste er min vurdering, ikke noget Tage sagde). Tage sagde, at han i samtalen med mig ikke havde haft mod til, ikke havde lyst til, at tilkendegive overfor mig hvad han havde forstået fra Martinus mund. Ikke desto mindre sagde han nøjagtigt det til mig som jeg har fortalt dig. Det Tage sagde var ikke en affejning af emnet fra hans side, skønt det var forsigtige udtalelser, men dog oplysende. Dette benægtede Tage heller ikke.

Han sagde imidlertid til mig, at han nærmest stod på Rolfs side, og var enig med Rolf i, at Martinus havde haft oralsex med flere mænd, og at Martinus var "homoseksuel".

Jeg spurgte derefter Tage om han havde en viden fra Martinus mund om, at Martinus dyrkede oralsex med flere mænd. Tage vævede lidt i emnet, og på mit konkrete spørgsmål, om han konkret kunne sige, at Martinus havde haft oralsex med en bestemt mand, f.eks. med den mand som jeg har omtalt uden navns nævnelse, eller en anden konkret mand, svarede Tage, at det kunne han ikke. Ikke i et eneste tilfælde. Hvis vi skal drage konsekvensen, må vi sige, at Tage ikke kunne nævne et eneste, ej heller erindre et eneste konkret tilfælde. Tage antydede imidlertid, at Martinus havde antydet over for ham, at han havde haft en sådan oplevelse. Dette supplere i sig selv ikke hvad vi ved i forvejen, og derfor ikke ændre på situationen. Det eneste der kan lægges til er, at Martinus i den pågældende situation, måske havde oralsex med den pågældende mand.

Jeg spurgte derefter Tage om det var hans opfattelse, at Martinus havde sex/oralsex med flere forskellige mænd. Tage sagde at det ikke var sådan at Martinus havde sex/oralsesx med flere mænd. Efter Tages opfattelse var det noget meget sjældent forekommende, men dog forekommende, uden at Tage kunne bidrage med et eneste tilfælde. Ikke blot, at han ikke ville oplyse mig om det, men også, at han ikke i sin bevidsthed havde erindring om noget konkret tilfælde. 

Tage påpegede, at Martinus havde sagt til ham at Martinus onanerede. Dette er ikke nogen ny oplysning for nogen. Det har Martinus sagt til flere mennesker, og svarer også til hvad jeg tidligere har refereret. Dette faktum kan også, et stykke hen ad vejen, understøtte, at Martins seksuelle omgang med mænd må have været sjældne tilfælde, ellers ville han ikke onanere så meget, så ville han naturligvis søge udløsning sammen med andre personer (mænd/kvinder), da dette naturligvis er mere attraktivt. Min opfattelse af, hvorfor Martinus undertrykte dette, har jeg sagt i en af mine tidligere mails til dig.

Tage påpegede imidlertid i vores samtale, at han vidste/var overbevist om, at Martinus var homoseksuel. Jeg spurgte Tage hvad han lagde i begrebet "homoseksuel". Han bedyrede, at begrebet dækkede den traditionelle forståelse af ordet, nemlig sex med personer af eget køn, og kun dette køn som det attråede objekt.

Jeg måtte påpege overfor Tage, at en påstand om at Martinus var homoseksuel i traditionel forstand ikke kunne være sand. Hvis det var sandt, kunne Martinus kun nære kærlighed/seksuel kærlighed til halvdelen af menneskeheden, og så kunne han jo ikke være dobbeltpolet. I sådan et tilfælde ville han være enpolet, og det var han ikke. Han var ubetinget dobbeltpolet, og med de seksuelle udløsningsbehov som kroppen nu engang behøver (så vidt jeg ser det). Var han ikke dobbeltpolet ville han ikke kunne få kosmisk bevidsthed. Dette burde være en tilstrækkeligt logisk bevisførelse. Tage var ikke enig med mig. Tage var af den opfattelse at Martinus var traditionel homoseksuel. Det skyldes antagelig at Tage ikke har gennemtænkt disse aspekter tilstrækkelig grundig.

Jeg skal ikke her komme ind på hvordan jeg ser på det næsten/eller helt dobbeltpolede menneskes seksualitet. Det har jeg sidst skrevet om i en af mine mails nedenfor. Man kan også læse om det i min bog om polforvandlingen.

Jeg opfatter det sådan, at Tage næsten opfatter Rolf som sin søn, og derfor har stor sympati og kærlighed til ham. Det er også fint nok. Jo mere jeg ser af Rolfs indre sider får jeg imidlertid mindre og mindre sympati for ham. Den er på nulpunktet når jeg skal sige det meget venligt, og det er såmænd ikke denne tildragelse som er udslagsgivende. Jeg sagde det meget hårdere til Tage i vores samtale, end jeg vil sige det her, og jeg bad han fortælle Rolf om mit syn på ham når han ringede til Rolf. Rolf kan, efter min opfattelse, slet ikke leve op til det man må forvente af en person der som Martinus sidste elev skulle arbejde intenst på at håndtere åndsvidenskabens budskab til mennesker.

Tage var meget beklemt ved den situation som han har bragt sig selv i. Han sagde, at det havde været hans opfattelse, at det han sagde, ikke ville komme længere end til mig, og nu er det kommet ud på nettet. Det er jeg ikke ked af, for det tvinger nemlig mennesker til altid at holde sig til det der kan tåle dagens lys, hvilket kræver ren og præcis tale. Tage vil Ringe Rolf op, og drøfte sagen med ham. Fred være med det. Jeg sagde til Tage, at han ikke skulle være ked af det, selv om jeg var meget skuffet over hans væremåde i denne sag. -----Han er tilgivet.----- Tage er jo et godt menneske, og gør sit allerbedste for at støtte udbredelsen af det som vi ser som det centrale – åndsvidenskaben.

Skal vi analysere det passerede, så må vi konstatere, at selv om Tage nu som støtte til Rolf mener, at Martinus har antydet over for ham, at han har haft oralsex med en, eller enkelte mænd, har Tage overhovedet ikke noget konkret at hænge det op på, ud over det som jeg tidligere har meddelt dig som det eneste jeg forholder mig til som sandsynligvis værende sandt – nemlig at Martinus onanerede og, at der i et enkelt tilfælde er et troværdigt udsagn om en enkelt seksuel affære med en anden mand, hvor man ikke ved nøjagtigt hvad der skete rent fysisk.

På den anden side, har Martinus seksualliv ingen indflydelse på hvad jeg mener om Martinus og åndsvidenskaben. Jeg er nemlig overbevist om, at Martinus aldrig ville gøre noget der ville gøre noget andet menneske ondt, hverken fysisk eller åndeligt. Det Var Martinus for længst vokset fra.

Jeg er således ligeglad med om Tage føler at han står på Rolfs eller min side. Hans bidrag er nemlig, efter det han siger, ikke så specielt at det forskyder noget i tyngden hverken hos Rolf eller mig. Hans valg er kun baseret på følelse.

Det er meget trist, at der løber denne åndeligt underudviklede diskussion om Martinus seksualitet. Jeg gider ikke læse de forskellige indlæg, men jeg så på nogle enkelte af dem inden jeg skrev dette til dig. Det virker som forkrampede seksualfrustrerede mennesker der taler for at blive hørt og få sympatisører til støtte for deres forskellige tilstande. 

Lige så underudviklet oplever jeg mennesker der prøver at promovere sig selv ved at sige, at de er homoseksuelle/lespiske, samtidig med at de siger, at det betyder, at de er højere udviklede end de mennesker der ikke tilhører disse to kategorier. Nogle påpeger endda, at man skal gennemleve sådanne tilstande i flere inkarnationer før man kan blive helt åndeligt udviklet. 

Det eneste de viser med deres påstande er imidlertid, at de selv ikke har fattet ret meget af åndsvidenskaben, om noget overhovedet. Åndsvidenskaben ser det nemlig ikke som en nødvendighed. Homoseksualitet i traditionel forstand, opfattes af åndsvidenskaben som en form for afsporing som er relativ uskyldig. Den enploede lespiske/homoseksuelle tilstand er noget ganske uskyldigt, og på linje med heteroseksualitet. Det er de samme kræfter der virker i "sjæl" og legeme, men blot i forhold til deres eget køn. Det er den samme besiddertrang, jalousi m.m. der dominere. Dette fortsætter for såvel de homo/lespiske som de heteroseksuelle helt frem til hvor man nærmer sig dobbeltpolethed, for da er det ikke de samme mentale dyriske kræfter der er styrende. Så er det væsenet bag kroppen man oplever, og ikke kroppen alene, og så kan man ikke bruge betegnelsen lespisk/homoseksuel i disse ords traditionelle forstand. På det stade kan det, hvis man skal kalde det noget som relaterer til den nuværende sprogbrug, kaldes en speciel form for biseksualitet. 

På det stadie vil sandsynligheden for at man kommer til at nære speciel kærlighed til et væsen af modsat køn eller et væsen af eget køn være 50 %, det er nemlig karakteristisk for denne tilstand, at man ikke nærer nogen specielle følelser for det ene køn i forhold til det andet. Det er jo det der ligger i den dobbeltpolede tilstand. Denne kærlighed vil være af en helt anden natur end den vi kender i dag . Så vil den dybeste trang være at gøre den anden lykkelig, give den anden en ekstatisk lykkeoplevelse, og ikke blot tænke på sig selv, som det er typisk for den enpolede seksualitet.

Det tror jeg var det vigtigste af det jeg fik lyst til at sige i denne sag.

De bedste hilsener

Kurt
" (min fetstil)

Här ser man vad rykten kan sätta igång. Någon säger en sak till en och något annat till en annan. 
Är det då så konstigt att det blir missförstånd och krig i världen? 
Jag har förespråkat om öppenhet bland de kosmologiintresserade på olika forum i åratal. Det har inte varit populärt. Tidigare inlägg om öppenhet.

Det finns falangbildningar bland de intresserade, ofta är det storstäderna som drar till sig grupperingar kring en eller några självutnämnda ledare. Som anser sig ha tolkningsrätt till Livets Bog, Tredje Testamentet. Det finns rivalitet och maktkamper mellan Sverige och Danmark i olika intressefrågor kring kosmologin, mellan olika Martinuscentra och mellan olika människors åsikter och tolkningar av Livets Bog. 
Vi har inte kommit så långt i vår utveckling eftersom vi idag uppvisar samma tendenser som de första kristna, som p.g.a. skilda åsikter om Kristus lära gick åt olika håll och skapade små kotterier av var sin egentolkade tro på Jesus tal och predikningar. Vi har lång väg kvar att vandra innan vi ser de kosmiska lagarna och människomoralen från något så när samma utsiktspunkt.

Sanningssökare vill ta fram allt i ljuset, och man kan inte samtidigt vara en hemlighetsmakare. Sanningssökeri och hemlighetsmakeri kan aldrig gå hand i hand.

Tänker
Marja

Läs vidare: Sven Åge Rossen om Martinus homosexualitet

 

 


© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

3171 visningar
© Averbis förlag | Kontakt