Forumet stängt på obestämd tid

Vi har beslutat att stänga forumet på obestämd tid.
54 personer hade registrerat sig, men ingen skrev något. Och det säger ju sig självt att ett samtalsforum fungerar inte om alla bara loggar in och läser och ingen skriver något.
Vår uppfattning är att det just nu inte föreligger något nämnvärt intresse - på något forum - att seriöst samtala om innehållet i Livets Bog, Tredje Testamentet. Ej heller om "livets direkta tal".
Men tack i alla fall för visat intresse !

Med vänlig hälsning
Anders/Webmaster

830 visningar
© Averbis förlag | Kontakt