Glädje och martyrium...

"Andelen med psykisk ohälsa åren 2005–2006 motsvarar omkring 1,4 miljoner personer med lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest samt 740 000 med ständig trötthet i åldrarna 16 till 84 år"

Detta kan man läsa om i Socialstyrelsens lägesrapport 2007. 

Jag tror inte att fler och fler kommer att bli psykiskt sjuka i framtiden, även om det ser ganska oroväckande ut just nu med alla unga flickor som försöker ta sina liv.

Det är ju därför Martinus kom hit för att ge oss vägledning genom sina böcker, så att vi skulle kunna få fatt i livsglädjen. För så som vi tänker är vi.

Detta ständiga ältande om att det är vår barndom som är orsaken till vårt olyckliga liv, är ju en myt som vi nu måste förkasta om vi har förstått reinkarnationsprincipen rätt. Vi har det ju varken bättre eller sämre än vi förtjänar, för vi är ju vår egen lyckas smed. 
Därför är det viktigt att, när man nu har kommit i kontakt med kärleksbudskapet i kosmologin, börja sprida det i sin omgivning och bli ett levande exempel på att, som Martinus skrev: "Glädje och martyrium kan blandas lika lite som olja och vatten".

I boken Kosmiska lektioner kapitlet "Onaturlig trötthet" kan man läsa:

"Det är farligt att gå för länge i ett 
depressionstillstånd. Depression är nämligen detsamma som att tankeförmågan är sjuk. Den deprimerade har mist förmågan att se tillvaron i dess normala framträdande. Han kan bara se den i mentalt mörker. Han vandrar hela tiden i tankevärldens skuggregioner. Det är som om han inte kunde finna en väg ut ur dessa skuggregioner och in i tankevärldens soliga nejder. Han ser endast hopplöshet och åter hopplöshet. Han finner allt till den grad oöverstigligt att han börjar känna ett alltför överdimensionerat medlidande och en medömkan med sig själv. Han känner sig som en martyr eller som offer för naturens nycker, om det nu inte är andra människor han ger skulden för sitt "martyrium". Det är självklart att denna situation, om den inte avbryts, utmynnar i livsleda. Livsleda är i sin tur en begynnande sinnessjukdom, som i värsta fall utlöses som självmord. Mer abnorm kan en människa inte bli.

Den onaturliga tröttheten kan alltså, som jag nämnt, resultera i ett tillfälligt, både fysiskt och mentalt sammanbrott. Det hjälper inte att bara se genom fingrarna med den och inte bry sig om följderna, så som tusentals människor gör i dag, varigenom de som mänskliga vrak kommer att fylla nervkliniker och sinnessjukhus, såvida de inte faller offer för självmord.

Vad kan då en människa själv göra för att bli botad från denna allt ödeläggande trötthet? Ja, här gäller det naturligtvis att komma till klarhet om den absolut innersta orsaken till tröttheten. Har man bara fått visshet om den, kan man på rätt sätt gripa sig an saken och verkligen börja bekämpa sjukdomen och därigenom återföras till ett normalt själsliv och en härav följande normal livsglädje."

Läs gärna vidare för det står mycket mera intressanta saker.
Jag tycker också att man kan "omskola sig" genom att vända sina tankar från "stackars mig" till glada positiva tankar och bygga en bättre och lyckligare plattform för sitt nästa liv. Och speciellt nu när vi har den andliga vetenskapen till hjälp! Läs mer.

Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

1115 visningar
© Averbis förlag | Kontakt