Homosexualitet bland djur m.fl.

Nu ska djurvärldens homosexualitet uppmärksammas med en utställning på Naturhistoriska riksmuseet med premiär den 8 november.

"Att kunskapen om djurens samkönade kärleksaffärer spridits först under senare år beror delvis på att deras sexualitet nonchalerats.
Forskarna har helt enkelt haft ett heteronormativt perspektiv, menar Christina Ritz.
— Ibland är det svårt att avgöra, och då har man utgått från att djuren är av olika kön.
"

Homosexualitet är helt enkelt naturligt bland djur, menar biologen Christina Ritz i dagens Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7l7kl3/sa-gor-homodjur

Detta inlägg skrev jag redan i februari 2006 på ett kosmologi-forum:

"Homosexualitet bland djur, naturfolk och män

Hej alla forumsdeltagare!

Biologen Bruce Bagemihl menar i sin bok "Animal Homosexuality and Natural Diversity" att runt 450 olika djurarter har vetenskapligt dokumenterats visa beteende på homosexualitet. Homosexualitet av olika art har visat sig hos fåglar, reptiler, insekter och många sorters däggdjur.
Frågan uppstår då:
Skulle mängder med homosexuella djur vara högre utvecklade än heterosexuella människor av idag? Så måste det ju vara , för det finns ju många kosmologi-intresserade som påstår att homosexuella skall vi bli allihopa. Männen skall ligga med män och kvinnor med kvinnor – åtminstone ett tag i utvecklingen. Den här frågan har stötts och blötts redan i långa och många trådar på ett annat forum, utan att enighet har nåtts bland de två synsätten. Jag, och flera andra med mig, hävdar att vi inte skall bli homosexuella i den betydelsen utan att vår sexualitet kommer att ta nya vägar. Utlösningen av nästakärleken är inget som längre skall ske i lönndom i slutna rum, utan kommer ske helt öppet och att den kommer riktas mot människan i människan — oavsett kön.." (läs även: här och här

Jag har precis läst färdigt en bok som heter "Religion, kultur och manlig homosexualitet – Homosexualitetens kulturella strukturer" av Bo Göran Carlsson, teologie licentiat i religionshistoria och filosofie doktor i religionsvetenskap. Han anses vara "en av landets förnämsta kännare av könsroller och sexualitet i kulturellt perspektiv."

Eftersom det finns så många bland Martinus-intresserade som anser och har tolkat Livets Bog, Tredje Testamentet, som att alla skall bli homosexuella, så vill jag rekommendera denna bok för dem. 
Mina frågor till alla dem är: Hur kommer det sig då att homosexualiteten har varit så vida spridd bland männen, redan från naturfolksstadiet till nutid? Det är ju inget "nytt" tillstånd "som skall komma", utan det har varit ett allmänt känt fenomen bland adel, krigsmän, präster, munkar, intelligentsian m.fl. Och det beror inte på att det har saknats kvinnor, eller att män suttit isolerade i fängelser, utan det har varit ett frivilligt nöje som man har ägnat sig åt - analsex. Skulle dessa naturmänniskor ha varit högt utvecklade? Skulle hela den forntida gossekärleken hos män ha berott på att dessa var högt utvecklade? 
BG Carlsson avhandlar bl.a.: Islam och homosexualitet, Asiens polyteistiska högkulturer, de främreorientaliska fornkulturerna, grekerna och homosexualitet, hellenismen och homosexualitet, de kristna kulturerna och homosexualitet.
För att ge ett litet exempel ur boken kommer här ett kort citat ur kapitlet om "Naturfolken och homosexualitet":

"I en företagen översikt över antropologisk litteratur fann man, att någon form av homosexualitet ansågs normal och acceptabel i 49 av de 76 samhällen som undersöktes. Det förelåg inte bara olika syn på homosexualitet i de olika samhällena, utan också inom samma samhälle kunde olika yttringar av företeelsen bedömas olika.
Låt mig halsbrytande och utan att kommentera börja denna översikt med tre extrema attityder: Hos Amarakairefolket i östra Peru dominerade enligt T Schneebaum, som under två år vistades bland dem, ännu vid mitten av 1950 talet homosexualitet till den grad, att heterosexuella kontakter inskränktes till två eller tre ceremoniella tillfällen per år. Därvid fullbordades heterosexuella sexualakter snabbt och i berusat tillstånd utan att parterna visade tecken på tillgivenhet mot varandra. Männen tillbringade annars nätterna i grupper om sex, sju individer, ömt omslingrande varandra. Sexuella aktiviteter förekom regelbundet mellan parade män, som också föreföll känna varmt för varandra under sexualakten. Eftersom männen inte var svartsjuka skedde partnervalet på måfå och ändrades varje natt. (min fetstil) Det fanns ingenting som tydde på någon religiös eller annan uppbackning av homosexualitet, fast man möjligen kan ana en form av "ideologisk överbyggnad" i det faktum att man aldrig var fler än två partners samtidigt och att alla män var mycket åldersmedvetna. Alla samlag utfördes analt, och den äldre av personerna intog därvid alltid den aktiva rollen. Samme man blev genast undergiven med en partner som bara var en aning äldre än han själv.

Ett exempel på en neutral kulturattityd erbjuder ögruppen Trobriandernai Melanesien. Avvikelser på det sexuella området anses där på det hela taget ofarliga för den individ det gäller, meddelar F. Rideland. Han eller hon kan inte ta skada av sina böjelser. Man anser kort och gott att naturen inte haft en normal gång. Individer med annorlunda sexuellt beteende straffas aldrig, men om det rör sig om vuxna ogifta medlemmar av samhället, kan vissa inskränkningar i de sociala förmånerna drabba dem. Detta sker dock därför att de är ogifta och inte för att de är sexuellt avvikande.
"

Det har hävdats att svartsjuka inte förekommer bland homosexuella av hög rang. Då måste enligt den tesen dessa naturfolksmän ha varit högt utvecklade, enligt många TT-tolkare!!!?????

En mycket informativ bok om manlig homosexualitet, som kanske kan "omvända" någon från missuppfattningar av Tredje Testamentet! "

Skulle alltså mängder med homosexuella djur vara högre utvecklade än heterosexuella människor av idag? Inte går väl "utveckling" bakåt utan framåt!

Tänker
Marja
 

 

1588 visningar
© Averbis förlag | Kontakt