Hur gör vi livet meningsfullt?

Nedanstående tankar, som jag skrev 2003, hittade jag av en händelse när jag bläddrade i min korrespondens med Sökarens redaktör Sven Magnusson. Det blev publicerat i Sökaren någon gång 2003, som svar på Svens utskickade fråga "Hur gör vi livet meningsfullt?":

"Ja, livet kan ju aldrig bli riktigt meningsfullt om man lever med tanken att man bara lever ett enda liv. Det liv som är här och nu.
Livet kan aldrig bli riktigt meningsfullt om man inte kan se på reinkarnation och karmaläran, att det vi sår får vi skörda, som åtminstone en möjlighet. 

Det finns människor som, av en eller annan anledning, inom sig VET att vi inte utplånas när vi "dör" utan att det finns ett liv efter detta. För dem är livet meningsfullt.

Det finns människor, som inom sig VET att de handlingar de gör mot sina medvarelser, vare sig de är djur eller människor, kommer alltid tillbaka till dem själva som verkningar, likt en bumerang. Om inte i detta, så i nästa liv. Ja, många av dem kanske t.o.m. VET att även våra tankar är orsaken till verkan i våra liv, att NÅGON faktiskt hör dem. För dem är livet också meningsfullt.

Livet blir riktigt meningsfullt först när man börjar leva med tanken att vi alla kanske är odödliga varelser som möter konsekvenserna av våra tidigare handlingar. 

Livet kan ju bara bli helt meningsfullt när jag börjar förstå att jag själv är ansvarig för mitt liv och orsaken till mitt nuvarande och kommande öde.

Tänker
Marja"

Och gör det fortfarande!

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

2668 visningar
© Averbis förlag | Kontakt