I stängda rum trivs allsköns gemenhet

Ett gammalt ordspråk säger ”I stängda rum trivs allsköns gemenhet”. Och att många har problem med "inte kunna se frimodigt upp".

Någon frågade mig för en tid sedan hur det har går gått med Kosmosredaktörena, om de har hört av sig på något sätt efter mitt inlägg här ”Varför svarar inte Kosmosredaktörerna på frågor?”

Jag svarade att nej, för de två ”högsta hönsen” gillar inte vad jag skriver om yoga, meditation, polförvandlingen eller om karma med mera, med mera. Och jag har misstänkt att i alla fall en av dem har personliga skäl till varför han sedan 1997 vägrat att publicera mina insända artiklar till Kosmos om riskerna med konstlade andliga övningar. Som faktiskt Martinus kallar alla österländska metoder.
Jag har hela tiden känt på mig att han själv håller på med någon form av andliga övningar, de är ju oftast de som reagerar mest ilsket negativt mot min informationsverksamhet. Det vet jag sedan mina yogadebatter med herrarna på TT:s forum. Mina värsta antagonister hade sysslat med eller höll på med någon form av yoga, meditation eller liknande övningar och terapier. Men det ville de inte tala öppet om. Sådant slinker ur dem först när de tror att jag inte är i närheten. Men djungeltelegrafen fungerar även inom kosmologirörelsen ;-)!

Och jodå! Igår viskade en liten fågel i mitt öra att ”högsta hönset” har hållit på med Transcendental Meditation (TM) sedan minst 40 år tillbaka och tycket det är ”sjovt”, skojigt. Det har han öppet skrivit om nyligen på en Martinussida i ”Ansiktsboken” (FB)!

För min del får han hålla på med det så mycket han vill! Och alla andra meditatörer likaså!

Men kan man inte ärligt tala om varför man är fientligt inställd mot någon eller något, så beror det oftast på att man har åsikter och smygsysslor som man inte vill avslöja öppet för den andre. Sitter man så också i en redaktionell maktposition så kan man lätt i hemlighet motarbeta någon som inte stöder ens egna dolda intressen.

Öppenhet hör till gåvoprincipen, enligt Livets Bog och Martinus! Här kommer några citat från en mycket läsvärd artikel publicerad i Kosmos 1984/4. Författarna anges vara Tage Buch och Søren Hahn:

ÖPPENHET

"En förutsättning för förståelse, harmoni och fred mellan människor är öppenhet. Problem löses inte med mindre än att alla upplysningar kommer fram. Tillknäppthet och hemlighetsfullhet människor emellan ger möjlighet för - och leder som regel till misstag och missförstånd. Ty där verkligheten inte har sin plats, där har man bara gissningar att hålla sig till. Tillknäppthet för därför med sig svårigheter, lidanden och många gånger konflikter. I stängda rum trivs allsköns gemenhet.

Öppenhet är att giva
Emellertid kommer man då att invända att man inte kan vara öppen om allt inför alla. Och det är också riktigt att man i en delvis djurisk värld där missbruk och utnyttjande av medmänniskan är vanligt förekommande, inte utan risk att skada sig själv eller andra kan vara fullständigt öppen. Där måste man i någon mån leva så som Jesus anbefallde: "Se, jag skickar er som får in bland vargar! Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor."

Men det hela beror på vilken miljö, man uppehåller sig i. Om man är bland främlingar är det möjligt att man i första hand bör vara försiktig, men om man är bland vänner, är det klart att man bör vara öppen och rättfram och vara villig att lämna nödvändiga informationer. Man bör också här använda sig av gåvoprincipen, ty att lämna upplysningar är o c k s å att ge, medan det att neka lämna upplysningar eller undanhålla andra människor nödvändiga upplysningar är att ta.

 […]

Öppenhet och ärlighet är en kosmisk princip, och man bör alltså själv "vara en gåva", också om man vill verka för att Martinus sak skall blomstra och bära frukt. Utan öppenhet får man inte själv någon återverkan och därmed heller inte själv upplysningar. Och om man inte är öppen, får man inte tillit, och utan tillit kan verkligt samarbete inte äga rum.

 […]

Hemlighetsmakeri trivs inte ihop med andlig forskning

 […] Man kan inte på samma gång vara sanningssökare och hemlighetsmakare. Endast den som önskar kämpa för sig själv på andras bekostnad behöver hemlighålla sina upplysningar så att de senare kan användas som vapen eller 'bomber'.

 […]

Men den som söker — inte makt över andra — utan makt över sitt eget sinne, är tvingad att vara öppen. Ty man kan inte söka makten på båda ställena samtidigt."

Många kloka och vackra ord. Men är det bara ord utan innehåll, ett teoritiserande — ännu ett ouppnåeligt ideal?

Tyvärr är det vanligt bland dem som menar sig studera Tredje Testamentets kärlekslära att orera vitt och brett med sina teoretiska kunskaper från Livets Bog utan att kunna visa upp dem i sina dagliga gärningar.
Tomma tunnor skramlar oftast mest. Också ett gammalt, men klokt ordspråk.

Anser
Marja

1773 visningar
© Averbis förlag | Kontakt