Informationskylt uppsatt vid ingången till Martinuscentret i Klint

Alla som kommer på kurs i sommar kan se en infoskylt där det står:

Orientering

om Martinusinstitutets rättsliga tilltag med syfte att stoppa tillgängliggörandet av Martinus originala oändrade verk och den andliga vetenskapens fria utbredning kan fås i ”Bogbiksen”, Klintvej 104

********************
 

Nu kan ingenting längre sopas under mattan av MI! Öppenhet var något som Martinus förespråkade på det bestämdaste.

Detta är "civil olydnad" i sin fredligaste form mot självutnämnda auktoriteter. Eller rättare sagt rätt slags makt att få ge sin egen version av den andra delen av rättssaken som det inte informeras om i Kosmos. Alla kan få fakta på detta viset istället för spridda skurar av skvaller och obekräftade rykten!

Se skylten som står på privat mark och inte är, som Ole Therkelsen menar, olaglig. Marken där skylten står är inte Institutets utan en privat sommarstugeägares, men har så att säga mycket synligt och soligt läge!

 

1017 visningar
© Averbis förlag | Kontakt