Ingen brådska med att sprida kosmologin!

Det finns ingen anledning till brådska med spridandet av Martinus kosmologi, som många tycks tro. Det lugnande beskedet ger Martinus själv:

"Kosmologin skall inte bli en moderörelse, som otroligt snabbt breder ut sig över jorden. Den kommer att breda ut sig lugnt och säkert från människa till människa i de kommande tiderna. Till de människor som har användning för den."

Och mottagligheten för kosmologins djupaste kärleksbudskap beror på en ny livsinställning hos människorna och inget annat. Överdriven propaganda är helt meningslös, för alla är inte mottagliga för den ändå förrän de gått igenom en massa kultiverande livserfarenheter. Martinus fortsätter:

"Och vilka är det som har användning för den andliga vetenskapen? Det är de människor i vilkas medvetande sorger, lidanden och besvikelser har väckt förmågan till medkänsla med andra som har det svårt. Alltså människor vilkas känsloliv har utvecklats till en kärleksförmåga inte blott riktad mot ett väsen av motsatt kön, utan mot omgivningen över huvud taget. Detta mänskliga känsloliv gör dem inte sentimentala, ty samtidigt har deras logiska sinne, deras förmåga att tänka och få överblick över orsak och verkan också utvecklats. Dessa människor är mogna att lära sig tänka logiskt inte endast på fysiska, utan också på andliga områden. Och sådana människor kommer det att bli fler och fler av i framtiden. Detta kommer att medföra en kursändring i vetenskaplig riktning inom mentala och andliga områden. Inte i den betydelsen att det är en vetenskap som är förbehållen människor med en bestämd utbildning. Man kan snarare säga att de människor som kommer att bli mottagliga för den kosmiska logiken är de människor som livet självt har utbildat. Det är de som har gått igenom stora svårigheter och börjat känna vad som absolut inte kan löna sig."

So! No hurry, no worry, no curry, som indierna brukar säga .

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved

965 visningar
© Averbis förlag | Kontakt