Intresse för Martinus kosmologi?

Finns det något större intresse i Sverige för Martinus kosmologi?

Det är faktiskt något som jag har funderat över de fem senaste åren. För efter en tids sommarvistelser i Klint började jag uppleva att det inte var många som visade något större intresse för fördjupning i kosmologin under de studie- och videogrupper som jag deltog i.

Så småningom började jag känna en slags tomhet efter att ha deltagit i dessa studiegrupper, som blev mer och mer påtagligt allteftersom somrarna gick. Jag upplevde inte att man diskuterade vare sig föredragen eller videofilmerna ur kosmologisk synvinkel, som jag så hade längtat efter att få göra. Förberedelserna med att ha läst "läxan" kvällen innan, alltså utdelade kopior av citat ur Livets Bog, kändes meningslös till slut, för det blev inte någon fördjupning i den kosmologiska synpunkten av "livets direkta tal", som jag gärna hade velat fördjupa mig i. Kosmologi för mig handlade ju om hela livet och min förhoppning var att vi kunde "befrukta" varandra med våra erfarenheter i de studiegrupper jag hade valt. Ofta kände jag mig som om jag störde ordningen i en "tebjudning", med mina försök att få in det kosmologiska perspektivet i debatterna, där man endast skulle prata lite lättsamt och ha en trevlig samvaro på semestern utan någon större saklighet. Samtalen gled allt som oftast in på nyandliga eller österländska tankegångar och terapier, som stred emot det som Martinus menar skall gälla enligt Samarbetsstrukturen:
"Inom Institutets ramar skall undervisningen endast vara undervisning i analyserna, och den skall försiggå på ett sådant sätt att analyserna inte kan förväxlas med andra uppfattningar."
Senare har jag också deltagit på ett annat Martinus-forum för att samtala om kosmologi, men upplevt samma sak där.

Men någonstans skulle det väl gå att hitta några som var genuint intresserade av att samtala om kosmologi och ville göra det öppet under sina egna namn, tänkte vi sambon och jag, och skapade ett eget forum; "FRID" FoRumet för Inspirerande Dialog.

Nu har forumet varit öppet i ett halvår. Någon större marknadsföring har vi inte lagt ner på spridningen, utan låtit annonseringen "gå från mun till mun". Det har resulterat i att 43 personer har registrerat sig på forumet och alla under sina rätta namn.
Vad har nu detta försök lett till för resultat?
Jo, låt oss se lite på statistik:

Av de 43 personer som registrerat sig har 16% bara registrerat sig men aldrig loggat in, dvs. de har vare sig läst något eller skrivit något efter registreringen! Man kan ju inte säga att "de har vänt i dörren" p.g.a att det som skrivits inte har passat dem, utan bara konstatera att intresset efter inregistreringen varit lika med 0.

67% har aldrig skrivit ett endaste inlägg, och 19% har skrivit mellan 1 – 5 inlägg.

5% har skrivit mellan 5 – 10 inlägg och resten av alla inlägg har vi skrivit som är forumsägare. Och att döma av statistiken av dem som har varit inne och läst någon enstaka gång kan man bara konstatera att; NEJ det finns inget större intresse för djupgående samtal om Martinus kosmologi. Och att döma av det låga intresset för nättidningen Prisma, med tillhörande forum, kan man också förstå att det inte handlar om några personliga sym- eller antipatier för vårt forum, utan intresse saknas helt enkelt för samtal om den nya världsbilden med allt vad det innebär av det dagliga "livets direkta tal". 
Kursverksamheten i Varnhem har också legat nere eller gått på "sparlåga" under många år.
Jag har mejlat till Kosmos-redaktionen för att få reda på hur många svenska prenumeranter de har på tidningen Kosmos, får se om de svarar. I så fall lägger jag in resultatet här.

Så mina kära kosmologi-intresserade vänner, forumet får ligga kvar så länge ifall någon skulle få en ingivelse att skriva eller fråga något. 
Vi själva skriver här på vår offentliga blogg numera, där ni alla är varmt välkomna att titta in och läsa - om ni vill .


Med vänlig hälsning
Marja vid  & Anders hälsar också!


© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

1124 visningar
© Averbis förlag | Kontakt