Inuiter varnar för klimatförändringar, jordklotet har tippat menar de

Detta kunde man läsa och se en video om i en FB-grupp som jag deltar i:

“NASA has received a warning from the Inuits, that warning is about climate change, but it isn’t because of global warming, it’s due to the Earth shifting! They reported that the earth has shifted or rather, wobbled and say that their sky has changed!”

Det är alltså ett arktiskt folk som lever i norra Kanada, Alaska, och på Grönland som menar nu att jorden har tippat/tippar, att dess axellutning har blivit påverkat.

Jag är inte förvånad, jag har aldrig trott på att vi små varelser på denna planet kan påverka det makrokosmiska jordklotet så till den grad att det påverkar klimatet så dramatiskt.

Det jag däremot har funderat mycket över sedan jag läste för längesedan är att Martinus skrivit att "Jorden ska kastas in i en ny kosmisk bana,..." Och det låter ju som om det handlar om en fysisk händelse. Och dramatisk. Martinus:

"Därför bör den gudomliga varningen "vaka och bed så ni inte faller i frestelse, ty anden är villig, men köttet är svagt" genljuda med förnyad kraft ut över världen. Den borde genljuda genom den samlade världens media, den borde kunna höras ända ner till zulukaffrernas byar och eldsländarnas grenhyddor och ända upp till de nordligaste boplatserna på isens ödemarker, så väl som genom själva Östern och Västern. Det kan inte ropas ut för starkt att, att jorden ilar mot "världens ände". Alla måste göra sig redo. En stor plan i den gudomliga världsordningen ska bringas till fullbordan. Jorden ska kastas in i en ny kosmisk bana, där allt som inte är "av renhet" och av kärlek måste förbli utanför. De starka vibrationerna från faderns zon ska upplösa alla detaljer som inte är isolerade i kärlek..." - Den Evige Verdensbillede st. 44.4

Och jag träffade Bertil Ekström en gång på stranden utanför villa Rosenberg i Klint, där han gick och hämtade stora stenar för att bygga upp en stenmur för att inte vattnet skulle "äta" upp strandlinjen vid Martinusbänken. Han (tror jag det var) sa att Martinus sagt att jordklotet skulle tippa en gång så att stranden på Själlands västra sida skulle bli bredare och bli en paradisiskt vacker sandstrand. Sen har ju Martinus skrivit lite motstridigt om det där med axellutningen. Alltså om och när det kan ske en förändring.

I Livets Bog III (st. 667) skriver Martinus angående jordaxelns lutning:

"Man skall dock inte vänta sig, att jordorganismen i jordjagets nuvarande fysiska inkarnation skall råka ut för en så våldsam chock att dess axel plötsligt kommer att bringas tillbaka i sitt normala läge i jordbanans plan kring solen. En sådan jättekatastrof kan för jordens vidkommande inte mer äga rum. Om jordaxeln överhuvud taget kan vända tillbaka till den lodräta ställningen i banans plan, kan detta endast ske på ett för mikroväsendena omärkbart sätt, för vilket det krävs årmiljoner och åter årmiljoner. Jordkroppens invaliditet är alltså på sätt och vis kronisk".

Men nio år senare så säger han om livsaxelns lutning:

"Jordklotet håller på att få sin fysiska axellutning upphävd, men det kommer att ske ganska gradvis och sträcka sig över tusentals år, försåvitt inte axellutningen genom en eller annan form av hjälp från en annan himlakropp plötsligt kan tvingas i sitt rätta läge. Men långt innan något sådant äger rum, antingen det kommer att ske på det ena eller andra sättet, kommer fler och fler av jordklotets hjärnceller, de jordiska människorna, att uppnå mental jämvikt och själslig balans, varigenom de skall förvandla vår jord till en fredens värld. Deras mänskliga känsla, intelligens och intuition i förening kommer att upphäva den mentala axellutningen och skapa ett fullkomligt förhållande till livets eviga kraftkälla."
Från ett föredrag på Martinus Institut söndagen den 25 januari 1953

OBS! Livets Bog III kom ut 1944 och Livsaxelns lutning var ett föredrag av Martinus i januari 1953

Från Pias Hellertz svenska sammanfattning av ”Crossing the Cusp – Surviving the Edgar Caysce Pole Shift” Av Marshall Masters:

”Stoltenberg nämner också Edgar Cayce som förutsäger ”en vridning av jordaxeln, vilket medför vissa geologiska och klimatologiska förändringar.” (sid. 54) Författaren nämner en annan siare, mrs Jeane Dixon, ”känd för sina ofta överraskande, men precisa förutsägelser” (bl.a. såg hon Gandhi och president Kennedy bli mördade, samt att hon 1946 förutsåg att Kina skulle bli kommunistiskt, vilket alla ansåg otänkbart, men tre år senare var det ett faktum). Författaren berättade att hon ”sett en främmande himlakropp komma mycket nära jorden och åstadkomma jordbävningar och översvämningar.” Hon säger:
”Denna enorma naturkatastrof kommer att få en sådan omfattning, att den både omintetgör ryssarnas planer på världsherradöme, och dessutom ändrar människornas livsmöjligheter. Den skall skaka hela mänskligheten på djupet och åstadkomma en andlig förnyelse.” (sid. 54)

(Märk väl Jeane Dixon (1896–1981) var amerikanska angående ” världsherradöme” . )

Även Martinus skriver att:
Jordklotets axellutning har inverkan på jordens klimatförhållanden”. Vilket vi faktiskt märker av. (I alla fall jag som levt så länge  )

Och vidare att:

”Man får i detta sammanhang inte heller glömma den rika skatt av sägner, som vetenskapsmän samlat från jordens alla folkslag, där det finns en mängd berättelser från vitt skilda delar av jordklotet om våldsamma naturkatastrofer, om syndafloden, om Atlantis undergång, om solen och månen, som stods stilla, om en lång natt på den ena sidan av klotet och en motsvarande lång dag på den andra, om en främmande himlakropps närhet och mycket annat. Naturligtvis torde många människor säga, att detta ju endast är sagor och sägner, men berättelser från länge sedan svunna tider har alltid i viss mån sagans atmosfär kring sig. Bakom den ligger dock realiteter, och framtidens forskare, som kommer att vara mindre "fariseiska" och dogmatiskt inställda än de flesta är idag, kommer att upptäcka och förklara många ting, som bekräftar att jordklotet en gång i forntiden kommit för nära ett annat klot, och att detta åstadkommit den axellutning som kosmiskt sett är en invaliditet i dess fysiska organism.” Livsaxelns lutning K 11/87

Och det går ju rykten om på YouTube att ”en främmande himlakropps närhet” eller ÅTERKOMST är redan nära och påverkar vårt väder på ett dramatiskt sätt, den som kallas för Nibiru i Zecharia Sitchins bok ”Den tolfte planeten”.
Men eftersom Martinus inte anser att jordklotet har någon sådan olycklig dråpskarma så kan hon ju inte längre bli lemlästat.
Så denna gång blir det kanske ett fredligt möte lite på avstånd. För den främmande planetens eller jordklotets bana kanske har ändrats under årtusenden…om nu allt stämmer. Man kan ju bara spekulera så länge man inte vet. Men att vädret över hela jorden är förändrat åt det mer dramatiska hållet är det väl inget tvivel om, för den som följer nyhetssändningarna.

 

 

3985 visningar
© Averbis förlag | Kontakt