Jan Langekær om domen

(Jag har skrivit svenska ord där det kan underlätta förståelsen av texten/Marja)

Martinus Institut har “sejret“ (segrat)!!!

Martinus Institut har vundet over “firkløveret“ ved Københavns Byret.

Skal vi ønske tillykke med “sejren“?

Inden lykønskningen kan man passende spørge: Hvad har Martinus Institut vundet?  Hvad kan det bruge “sejren“ til?  Hvad har den kostet økonomisk og moralsk?

Hvad har Martinus Institut vundet?

Det har fået rettens ord for at det har copyrighten og at de sagsøgte (åtalade) “skal ophøre med at tilgængeliggøre Det Tredie Testamente til almenheden“. Dette er det stadigt gentagne udsagn i dommen.

Selv under retssagen var der flere, ikke kun i Danmark og Sverige, men også i andre lande, der gav udtryk for, at de var bange for (rädda för) at blive retsforfulgt (rättsförföljt) af Instituttet for at “tilgængeliggøre Det Tredie Testamente til almenheden“

Ikke kun (bara) “firkløveret“, men (utan) altså alle uden for Martinus Institut skal ophøre med at “tilgængeliggøre Det Tredie Testamente til almenheden“.

Hvad kan Martinus Institut bruge “sejren“ til?

Ikke ret meget. Men det kan nu lettere retsforfølge andre af sagens venner.

Hvad har den kostet økonomisk og moralsk?

Økonomisk har denne dom kostet flere hundrede tusinde kroner.  Det endda af gavepenge, som ellers er givet til brug for at “tilgængeliggøre Det Tredie Testamente til almenheden“.

Moralsk har den kostet mest.  For at vinde sagen har rådsmedlemmer, nuværende og tidligere, måtte benægte (förneka) at Det Tredie Testamente har noget som helst med religion at gøre, man benægtede, at det er et helligt værk, man kunne ikke forklare, at det var Talsmanden den Hellige Ånd og en fortsættelse og færdiggørelse af Bibelen, man hævdede, at det ikke kan retfærdiggøres, at det har noget med Kristendommen at gøre, og Rådsformanden sagde, at man ikke kan sige, at det hedder Det Tredie Testamente, for hvad så med muslimerne?!

De råd og den hjælp som Instituttets rådsmedlemmer har søgt hos sagførere (åklagare) og ved domstolen, har vist sig at være dårlige og forkerte (felaktiga).

Det Tredie Testamente indeholder langt større visdom og viser den rette væremåde og handlemåde (handlingssättet).

Rådet ved Martinus Institut skulle være det første til at vide det.

Der er ingen grund til, at ønske tillykke til Martinus Institut.

Glædelig Jul
Jan Langekær

 

 

1826 visningar
© Averbis förlag | Kontakt