Jesus om polförvandlingen

Av följande kan man förstå att även Jesus på sin tid talade om polförvandlingen som pågår i mannen och kvinnan och att han själv hade båda polerna, den maskulina och den feminina, i balans inom sig:

"Återigen när hans (Jesus) lärjungar var i sällskap med honom på en avsides plats frågade en av dem honom angående konungariket, och han sade till dem:

Liksom ovan, så nedan.
Liksom inom, så utom.
Liksom på den högra sidan, så på den vänstra.
Liksom framför, så bakom. 
Liksom i det stora, så i det ringa.
Liksom i det manliga, så i det kvinnliga.
När dessa saker kommer att bli förstådda, då skall ni bevittna Guds konungarike.

I mig är det nämligen varken mansperson eller kvinna, utan båda är Ett i Den All Fullkomlige. Kvinnan är inte utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan.

Visdom existerar inte utan kärlek, och kärlek existerar inte utan visdom. Huvudet finns inte utan hjärtat, och hjärtat finns inte till utan huvudet i Kristus, som enar allting. Gud har nämligen skapat allting vid antal, vid vikt och vid storlek, det ena motsvarande det andra.

Dessa ting är för de som förstår, i tro. Om de inte förstår, är det inte för dem. Att tro är nämligen att förstå, och att inte tro är att inte förstå."

Från boken "De heliga tolvs evangelium – av en Jesu lärjunge" övers. till svenska av Torbjörn Janse
Engelsk version på nätet: "The Gospel of the Holy Twelve"
http://www.thenazareneway.com/ght_table_of_contents.htm

Kännetecken för den balanserade människan.

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

1177 visningar
© Averbis förlag | Kontakt