Kännetecken för den balanserade människan

Här är en del av kännetecknen för den balanserade människan som börjar få sina båda poler, den feminina och den maskulina, i balans inom sig:

Jämviktsväsen är:

 • Fria från behov att vilja briljera
 • Är stillsamma, sympatiska och förstående mot allt och alla
 • Önskar inte makt och berömmelse
 • Vill leva okända och obemärkta och träder endast fram offentligt vid tillfällen då – inte äregirighet – utan pliktkänsla kallar dem
 • Känner avsky för att dräpa, såra eller skada någon överhuvudtaget
 • Har lätt för att bli vegetarianer
 • Nyttjar inte tobak, alkohol eller droger

Balanserade människor mottar den eviga visdomen med ödmjukhet(1), tacksamhet och kärlek. De hör, ser och bevarar ordet i sina hjärtan.

(1) Ödmjukhet innebär, enligt Livets Bog:

 • Insikt om ens egen underlägsenhet
 • Naturlig och frivillig "vördnad" beundran för en verklig överlägsenhet (visdom) likgiltigt hos vem den kommer till uttryck.
 • Den enda inställning som skyddar från att falla för en "konstlad" överlägsenhet eller inbillad upphöjdhet.
 • Ödmjukheten avlägsnar tröskelns väktare och öppnar invigningens portar.

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

3042 visningar
© Averbis förlag | Kontakt