Kärlek är inte attraktion!

Kärlek är inte attraktion, utan djupare än så. Den kan riktas mot allt och alla. Kärlek är en "våglängdsupplevelse" en återspegling.
Kärleken vill ge, inte ta. Den är utan villkor, och älskar det mänskliga, goda, i människan oavsett kön.
När man kommit så långt att man känner kärlek till allt och alla så har man blivit till "Guds avbild", för Gud är varken man eller kvinna utan utstrålar både det maskulina och det feminina tillståndet från sitt väsen. Gudomen är dubbelpolig, vilket innebär att man har den maskulina och feminina polen inom sig i balans. Varmed harmoni och frid råder i MÄNNISKAN. Dithän är vi alla på väg, en del fortare än andra, men alla kommer dit i sinom tid. ALLA!

Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

1269 visningar
© Averbis förlag | Kontakt