Kosmologi, Martinus och humor

Martinus var en mycket humoristisk person, och han har skrivit att skillnaden mellan djur och människa är just att den förre inte har humor .
Jag hittade de här små humoristiska anekdoten i en gammal Kosmos från Tage Buchs minnestal (11/92):

"Martinus var kvick i repliken, han var slagfärdig. En akademiker sa en dag till Martinus att hans verk måste skrivas om, så att en vetenskapsman skulle kunna läsa dem.
Jag kan då inte tro att vetenskapsmän är dummare än andra människor, kom det kvickt från Martinus.
En annan gång förhörde sig en medarbetare om Tredje testamentet. För det som nu blev titeln på det samlade verket, var under många år en arbetstitel på ett verk som Martinus ofta nämnde på födelsedagarna. Det blev aldrig färdigt.
- Hur går det med Tredje testamentet, är det snart färdigt? frågade medarbetaren.
- Saknar du något att läsa? svarade Martinus illmarigt. På den tiden var det ju 4000-5000 sidor att komma igång med."

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

949 visningar
© Averbis förlag | Kontakt