Lejon - monogama eller inte?

Här vill jag ta upp ett klassiskt exempel som många gånger stötts och blötts på alla Martinusforum. Om och om igen. Och speciellt ofta används just det påståendet av Martinus som slagträ av dem som vill ifrågasätta trovärdigheten och vetenskapligheten i Livets Bog, Tredje Testamentet. Man tragglar gärna att om "Martinus hade fel" angående att lejon är monogama så kan han ha fel i mycket annat också. Martinus:

"Om vi går längre bakåt i utvecklingen, för att slutligen" hamna nere bland djuren, så finner vi hos huvudparten av de högre utvecklade djuren ett strålande äktenskapligt förhållande i parnings- och fortplantningslivet, nämligen hos de djur som just lever i monogami. Och man kan väl inte påstå att dessa djur, t ex lejon, tigrar eller andra rovdjur, inte är egoistiska och av naturen fientligt inställda mot andra varelser. Och dock är det här aldrig fråga om någon vandring ut och in i äktenskapet eller det ingångna parningssamlivet, såsom fallet är hos de nämnda jordmänniskorna." Livets Bog V st. 1826

En del väljer att tro på forskare som påstår att de inte är det utan att lejonhannen parar sig med fler än en hona.

Min fråga är då:

Hur kan man VETA att denne forskare har rätt? Har man själv bevis för att det är så? Nej, det har man inte utan att man väljer att tro på dessa forskare för man anser att de är mer trovärdiga för att de har sett lejon. Och sagt sig ha studerat lejons beteenden. 
Om man skall veta med säkerhet får man vara så god att åka till Afrika och studera lejonens flockliv alldeles själv och mycket länge. Och när man kommit fram till något resultat, så får man fortsätta till en ny flock på något annat ställe för att kolla om inte den första flockens beteende handlade om en "avvikelse från normalitet". Och när man anser sig ha kommit till ett för sig själv godtagbart resultat så får man be någon, som man anser ha hög dignitet i moraliskt ärligt tänkande, åka ner och kolla om man inte i själva verket såg fel för att vara 100% säker att resultatet är det sanna. Osv. 
Man kan inte veta att man VET något med bestämdhet förrän man själv varit och fått det bekräftat att det förhåller sig precis så som den just nu betrodda påstående auktoriteten i ens liv har påstått! 
Innan man gjort det är man lika blint troende på en s.k. "vetenskapsman" som den man påstår vara auktoritetstroende på någon "religiös auktoritet". Tro som tro. Man jämför alltså inte auktoritetens påståenden med egna efterforskningar av det påstådda. Och allt detta kokar ner till "troende".

Så om man hårddrar det hela: Kontentan av det man hävdar i denna fråga är att det beror på VEM man föredrar att tro på, en vetenskapsman/auktoritet som påstår en sak eller på en religiös/intuitiv auktoritet som påstår en sak. Det är alltså trots allt en värderingsfråga/trosfråga. Eller hur?

Det slog mig att Martinus har skrivit att jorden inom en ganska kort tid skall befrias från alla farliga djur, eftersom det skall uppstå en paradistillvaro på denna planet. Så här kommer en HYPOTES, men jag påstår inte att den är sann:
Kan det inte tänkas att alla rovdjur som lejon, tigrar, vargar m.fl. nu lever i en utdöende epok, där deras beteende visar avvikelser, som tidigare inte funnits? Alla är ju utrotningshotade och kämpar kanske instinktivt med att fortplanta sig för artens bestånd. Det starkaste lejonet vinner därför kampen och betäcker honorna för att avla starka lejonungar för att arten inte skall dö ut. Honorna har väl också i alla tider valt den starkaste hannen framför en svagare. Så är det ju fortfarande också i jordmänniskans led om det är starkt feminina honor som väljer .
Vargar vandrar ut ensamma, sökande efter någon att para sig med eftersom flocken är utdöende, för den starkaste vargen i flocken vinner parningsrätten av honorna. 
Är det inte det vi ser idag – ett utdöende rovdjursbestånd? Och det avvikande beteendet från monogami kanske beror på en dödskamp bland dessa rovdjursbestånd som snart skall få fortsätta sin utveckling på en för dem bättre planet, där de kan leva ut sina naturliga monogama tillvaron? 
Martinus kanske inte alls har fel, utan har lämnat kvar en hel del forskningsarbete till oss själva att utreda? Vem VET?

Och det som är det viktigaste i den här frågan om lejonen verkligen är mono- eller polygama: Om han nu inte kände till de senaste forskningsrönen ang. rovdjurens parningsliv och att lejonen gör som de flesta andra jordiska djur; hoppar över skaklarna, så har han bestämt sagt att felaktigheter måste få stå kvar i böckerna. För det kan ju vara så enkelt, som Martinus själv har sagt vid ett rådsmöte, att om det upptäcks några fel i hans böcker så skall de få stå kvar för att:

"Folk får gärna se att jag inte är särskilt beläst.
(Möte med samarbetsutskottet 30/3 -78)

Och:

"Mitt verk är skapat sådant att det kan efterforskas av vetenskapen. Men det ska naturligtvis vara en vetenskap som är vuxen till det. Annars finner de många fel i mitt och tror att det är de som har rätt." (Rådsmöte 18/11 -80)

Och avslutningsvis:
Det räcker inte med en safariresa för att ta reda på om lejonen är monogama eller inte. Man måste bosätta sig i Afrika och vistas med lejonflocken/flera lejonflockar — länge! Dvs. om man vill komma med en "trovärdig" rapport . Annars kan man inte VETA att det är så. Det handlar inte om det är intressant eller inte med lejonens sexliv utan vad som är rätt eller fel. För hur många gånger har inte vetenskapliga rapporter reviderats eller visat sig inte stämma alls i slutändan? Jo, väldigt, väldigt många! Nya rön kommer dagligen.

Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

2973 visningar
© Averbis förlag | Kontakt