Män har fem olika sätt att hantera jämställdhet

Män har fem olika sätt att hantera jämställdhet. Identifiera vilket förhållningssätt du och dina manliga vänner/ovänner, chefer och kollegor har.
Forskaren Pia Höök beskriver i avhandlingen "Stridspiloter i vida kjolar" männens olika förhållningssätt så här:

Den öppna motståndaren hävdar att kvinnor och män är olika och att olikheten är något bra, något som ska bevaras och tydliggöras. Han säger det högt, ofta och gärna.
Olikheten innebär också att kvinnor och män ska stanna där de är.
Ordningen med män i toppen och kvinnor i botten är naturlig.
(Stöds också av många kvinnor, min anmärkn.)

Den dolda motståndaren tar inte på samma sätt en öppen strid.
Själv gynnar han dock män, men han gör det i smyg.
(Eller påstår sig stödja #metoo, men letar med ljus och lykta efter info där han kan lägga skulden på kvinnorna. Ger dubbla budskap. Vanlig på M-forum. Min anmärkn.)

Den neutrale tillskriver kvinnor bevisbördan. Kan de bevisa att de är missgynnade ska orättvisan givetvis rättas till.
Innan dess är han dock inte beredd att göra något.
(Vanlig på M-forum, min anmärkn.)

Den försiktige aktivisten anser att jämställdhet är en rättvisefråga för kvinnor. Den innebär ingenting för män. Den försiktige aktivisten kan tänka sig att jämställdhetsarbete behövs, dock inte på just hans avdelning. (Eller på hans bekostnad, position eller forum, min anmärkn.)

Jämställdhetsaktivisten ser jämställdhet utifrån ett helhetsperspektiv och driver frågan i alla sammanhang som han befinner sig i.
(Ovanlig för att inte säga icke existerande på M-forum! Min sambo har denna egenskap, fler har jag inte sett till :-(, min anmärkn.)

Från Liza Marklunds/Lotta Snickares bok; "Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra" (uttrycket myntat av Madeleleine Albright, USA:s 1:a kvinnliga utrikesminister)

850 visningar
© Averbis förlag | Kontakt