Man kan inte förutspå när det 3:e världskriget börjar...varför?

Det finns ett syfte med att man inte kan förutspå 3:e världsvärldskriget vare sig man är världsåterlösare eller inte, för den skall komma som en ”tjuv om natten” och "ingen får veta dagen eller timmen" när detta skall ske.:

DEV 4, 44.3 och 44.4:

"...Syndafloden och världskriget är bara bagateller gentemot den manifestation av mörker, som nu kommer att kunna utlösas på jorden och i realiteten bara väntar på det utlösande momentet för att komma till manifestation som 'en tjuv om natten'... 'ingen får veta dagen eller timmen när detta skall ske'. - Men tiden är nära... Därför bör det gudomliga budet, 'vaka och bed...', runga med förnyad kraft ut över världen. Det borde ljuda genom den samlade världens radiofoni... Det kan inte utropas för starkt, att jorden ilar mot 'världens ände'. Alla bör göra sig redo. En stor plan i den gudomliga världsordningen skall bringas till fullkomning. Jorden skall slungas in i en ny kosmisk bana, där allt som ej är 'av renhet' av kärlek måste förbli utanför. De starka vibrationerna från Faderns zon upplöser alla detaljer, som inte är isolerade i kärlek."

"...Och betingelserna för fred har nästan blivit ännu mindre de senaste åren, genom att jorden nu har glidit in i en ny stor kosmisk ljusvåg från det gudomliga riket föröver... En ännu mycket starkare kontrast mellan ljus och mörker kommer därigenom att göra sig gällande... Och i samma grad som kontrasten mellan ljus och mörker således förstärks har också oron och disharmonin mellan jordens 'passagerare' blivit förstärkt."

881 visningar
© Averbis förlag | Kontakt