Man ska´coola ner sig!

Nu har forskarna kommit fram till följande: 
Att ge utlopp för sin ilska, vilket är populärt inom olika terapier är föga hjälpsamt visar en studie som forskarna på Iowa State University har gjort enligt Journal of Personality and Social Psychology.
Försökspersonerna som fick bulta av sig ilskan på kuddar blev istället mer aggressiva i jämförelse med en grupp som inte gjorde det.
Forskarna fann att en bättre metod är att sansa sig själv genom att till exempel långsamt räkna till tio. M.a.o. coola ner sig.
Återigen en bekräftelse på att Martinus analyser håller. Det gäller att bli cool snabbast möjligt och bli "herre" över tyngdenergin.

LB II st 352:

"Om en människa känner antipati eller hat, så är det inte känsloenergin som är den dominerande. Det är i stället ett tecken på att tyngdenergin ännu har ett något för lätt tillträde till detta väsens medvetande. Antipati eller hat är i själva verket endast delvis bunden explosionsenergi. Det behövs då i regel bara en helt liten tillförsel av tyngdenergi, för att bägaren skall rinna över. Denna tillförsel sker genom brutala tankematerier, d.v.s. hånande, irriterande eller förnärmande uttalanden från andra väsen. Och människan blir då alldeles rasande. En hetsig människa har för litet känsloenergi. När bristen blir upphävd, kommer ron tillbaka. Den hetsiga varelsen behöver bara sticka sina händer i litet iskallt vatten. Kylan därifrån, som ju är detsamma som känsloenergi, överföres då till väsendets organism och mentalitet, den felande känsloenergin tillsättes och lugnet återkommer i den hetsiga människans medvetande."

Kallt väder befrämjar m.a.o. lugn och ro. Låt oss hoppas på en kylig och solig julhelg, så att så många som möjligt får en fridfull samvaro! Även poliser.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar 
Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

2527 visningar
© Averbis förlag | Kontakt