Man skall inte slava för Gudomen!

Martinus har sagt att det största problemet med nutidens människor är att de gör för mycket och att "man skall inte slava för Gudomen". 
Det är ju helt sant. Vi bränner vårt ljus i båda ändarna samtidigt, så att säga, och "säkringarna" går en efter en om vi inte har balans mellan aktivitet och vila.

Tage Buch berättar i sin artikel "Om författaren Martinus":

"På dagarna var Martinus som sagt flitig och verksam med sitt arbete, men på kvällarna tog han ledigt och tillbringade dem oftast tillsammans med sina vänner. De kunde tillsammans gå på bio eller teater, åka turer i det sköna Nordsjälland, där de kunde dricka te på en krog eller restaurang, och ha några trevliga timmar, där också hans kosmologi ofta dryftades. Trots att han alltså var arbetsam, ansåg han inte att man skulle slita med det dag och natt. Det skulle finnas tid för passande vilopauser och förströelse. "Man skall inte slava för Gudomen", sa han."

Läs artikeln här: http://www.nykultur.nu/Artiklar/Om_Martinus.html

Jag har också hört en berättelse om ett par som tyckte att Martinus tog för mycket ledigt från sina skriverier och de sa till honom att om de hade haft kosmiskt medvetande skulle de ha skrivit både dag och natt. Varmed Martinus skulle ha replikerat med en glimt i ögonvrån: "Det är just därför ni inte har det".

Livet på jorden består i detta enda: att göra okunnighet till kunskap. Och alla har vi inte alltid samma kunskaper på en och samma gång. De kommer med erfarenheterna.

Från LB II st. 345:

"Alla väsen i tillvaron är kosmiskt sett lika vetande, men de bär inte detta vetande samtidigt och bär det inte heller permanent. De måste, för att livet verkligen skall kunna bli en njutning, uppleva motsättningar. All njutning, all lycka är endast upplevelse av kontraster till det man är mätt på eller har utlevt. Därför försiggår all upplevelse av livet rytmiskt. Och vi vet redan, att väsendena i utvecklingsspiralens ena hälft upplever "inveckling", vilket i verkligheten är detsamma som "skapande av okunnighet". I detta avsnitt av spiralen går väsendena sålunda från ett högre väsentillstånd ned mot ett lägre, vilket återigen vill säga från ett högre intellektuellt tillstånd mot ett primitivt och ointellektuellt tillstånd. Hela förvandlingen sker endast på basis av kosmiska materiesammansättningar eller vissa bestämda konstellationer av de sex grundenergierna. Dessa indelar vi just i de "intellektuella" och de "ointellektuella". Och allt efter dessa energiers sammansättning kan de levande väsendenas medvetande göras "intellektuellt" eller "ointellektuellt". Det är på denna kunskapsreglering som allt skapande beror."

Hälsa uppnår man endast genom hälsosamt leverne, sund mat, sunt förnuft och friska, positiva och kärleksfulla tankar. Stressbefriad blir man först när man har sund balans mellan arbete och vila.
Det är där man måste börja om man någonsin skall bli befriad från sjukdomar och olyckliga tillstånd.

Försöker leva lite bättre!
Marja

1079 visningar
© Averbis förlag | Kontakt