Man skall inte teckna symboler själv, enligt Martinus del 1

Martinus menar att man inte skall teckna symboler själv, för symboler är heliga. 
En mandala är också en symbol. Från Nationalencyklopedin:

"Ma´ndala, (sanskrit, 'cirkel', 'krets', 'distrikt'), magiskt diagram, oftast i cirkelform med symbolisk betydelse i hinduisk men framför allt i buddhistisk tantrism. Mandalan beskådas i samband med meditation; den representerar det universum som individen träder in i och identifierar sig med."

Martinus sade:

"Man ska inte teckna egna symboler"

I sitt näst sista föredrag, öppningsföredraget i Martinus Center i Klint, söndagen den 22 juli 1980, sade Martinus bl.a. följande om magin i hans symboler:

"Jag har bett innan jag gick in hit om att jag måtte säga de rätta sakerna, att jag inte skulle komma att säga något felaktigt eller oriktigt. Det är också mycket viktigt för er att ni håller er till analyserna och inte bygger upp egna meningar som ni skulle kunna tänka er hör dit. Och jag anser också att man inte själv ska göra symboler. Mina symboler är magiska. Det är magi inlagt i mina symboler och det hjälper till att stärka hjärnan och det där. Det gör inte främmande symboler. Symbolerna är också beskyddade på det sättet att om man misshandlar dem osv så kommer det inte att bli bra. Men det är inte något jag har bestämt. Allt som är heligt i sig själv är ju beskyddat".

Danska:

"Jeg har bedt, inden jeg gik herhen, om at jeg må sige de rigtige ting, at jeg ikke kommer til at sige noget forkert eller nogle gale ting. Det er også meget vigtigt for jer, at I holder jer til analyserne, og ikke bygger egne meninger op, som I kunne tænke jer hører til. Og jeg mener også, at man skal ikke selv lave symboler. Mine symboler er magiske. Der er indlagt magi i mine symboler, og det hjælper til med at styrke hjernen og det der. Det gør fremmede symboler ikke. Symbolerne er også beskyttede på den måde, at hvis man mishandler dem osv., så vil det ikke være godt. Men det er ikke noget, jeg har bestemt. Alt, hvad der er helligt i sig selv, er jo beskyttet." 

Citerar
Marja 
(och som vanligt blev det ett himla väsen på några som läste det första gången när jag lade ut detta på TT:s forum år 2005. Det är skönt med bara envägskommunikation ibland, som att här bara lägga ut information till beskådande  Sen får folk göra som de vill!)

Fortsättning följer...
 

2648 visningar
© Averbis förlag | Kontakt