Martinus förebådade en världsomspännande finanskris

Varningsropen skallar från olika håll om den ekonomiska katastrof, som i det stora hela redan är ett faktum och det som följer i dess spår.

Ja, nu är den här, den av Martinus redan förebådade världsomspännande finanskrisen.

Det gäller att ta det med ro, för det kan bara komma gott ur den i slutänden. Även om det för med sig strider och annat om jordens resurser. Som egentligen borde vara rättvist fördelade till alla dess innevånare och bebyggare.

Finanskrisen handlar ju om att några få har förskansat sig tillgång till alla jordens värden och styr med dem över hela den övriga delen av mänskligheten.
I ett dokumentärprogram för många, många år sedan såg jag hur dessa få i det fördolda styrde och ställde med alla ekonomiska tillgångarna och hur politiker användes som små marionettdockor, dansandes efter deras pipa. Guldkalvarna styr världen m.a.o.
Vad gör man när ens små surt sparade tillgångar riskerar att försvinna när banken helt plötsligt stänger dörren och besparingarna "fryser inne", som de gjorde på 30-talet. Läs När en ny bankkrasch kommer, för det gör den…

Ja, det gäller att spendera dem fort och vettigt.

Om du är intresserad av att förstå och läsa om den ekonomiska krisen vi står inför kan jag hänvisa till boken "Den eviga världsbilden" II symbol 26. (Den eviga världsbilden av Martinus)

Idag finns det ett behov att hitta syndabockar till kriserna och man förebrår än den ena, än den andra. Men i DEV II finns det förklaringar varför det har blivit så som det är just nu. Läs under dessa rubriker:

"26.9 Pengar har blivit ett hinder for en verklig världsmoral"
[…]
"26.10 Hur rikedom och fattigdom uppstår"
[…]
"26.11 Det är inte så märkligt att världsekonomin är defekt"
[…]
"26.12 Detta mänsklighetens defekta ekonomiska system kan man inte förebrå vare sig regeringar, politiska partier eller enskilda människor"
[...]
"26.13 Vad som gör pengarna till ett ont"
]…]
"26.14 Värdeenhetens eller en handelsvaras penningvärde och reella värde"
[…]
"26.15 Människorna har monopoliserat jordens materier for varandra"
[…]
"26.16 Det enda absolut sanna och verkliga värdet är den mänskliga skaparförmågan"
[…]
"26.17 Varje människa som föds är arvinge till den materia som krävs för att hennes liv skall kunna upprätthållas"
[…]
"26.18 De livsviktiga materierna har felaktigt gjorts till en handelsvara som pålagts ett konstlat värde, uttryckt genom ett penningbelopp"

Och här ett längre citat:

"26.19 Mänsklighetens ekonomiska situation kan endast förändras genom utveckling och inte genom någon som helst form av politik eller diktatur

Att ett sådant ofullkomligt ekonomiskt system är krigs- och olycksfrämjande och kan framkalla fruktansvärda domedagar eller ragnarök, bringa folk till livsleda och självmord är självklart. Ett system som får folk att vara bettlare och tiggare, tjuvar, rånare och bedragare, liksom det också kan bringa folk till högmod och storhetsvansinne, har inga förutsättningar att skapa rättvisa och fred i världen. Men vi måste åter här påminna om att systemet inte kan läggas någon enda till last. Det är uttryck för ett särskilt utvecklingsstadium i Guds plan vad gäller skapandet av människan till sin avbild. Människorna har här ännu inte uppnått det humana uppträdande och den intellektuella insikt i den kosmiska livsstrukturen som krävs för att de skall kunna uppleva orsaken till sitt eget ragnaröksfrämjande ekonomiska livsfundament. Därför kan detta mänsklighetens nuvarande ekonomiska system inte göras om genom någon som helst diktatur eller genom något politiskt parti. Förändringen av det nämnda systemet är en utvecklingsfråga. Denna förändring kommer helt av sig själv att efter hand bli en följd av människornas andliga växt. Därför kan ingenting som helst vara annorlunda i varje givet stadium än det just är. Men ingenting står stilla. Allt ofullkomligt utvecklas och blir fullkomligt eller färdigskapat. Och mänsklighetens ofullkomlighet kommer också att förändras till fullkomlighet och mänskligheten kommer att bli färdigskapad."

Och till sist:

"Bakom mänsklighetens till synes kaotiska tillvaro, och där allt ser ut som tillfälligheter eller slump, existerar det en alltomfattande gudomlig världsplan, som totalt leds och styrs av den tidigare nämnda Försynen. Den har fullständig kontroll över mänsklighetens öde. Den har inte till uppgift att befria mänskligheten från dess mörka öde, dess krig och världskrig, dess olyckor och lidanden, så länge som den hårdnackat ignorerar samma Försyns kärleksfulla varningar. Dem finns det nog av." DEV III st. 33.74


Och det gör det ju! Om man är observant.

I Anders nya bok: Monetärdemokrati – humanitetens ekonomi har han presenterat ett delmål på vägen mot denna humana fullkomliga världsordning, det penninglösa samhället, då vi inte längre behöver kämpa i vårt anletes svett och strida om pengar och materiella värden för vår överlevnads skull.

Sitt lugnt i båten och stå stadigt på benen när det stormar och blåser, råder Martinus oss till.

Håller med gör
Marja

2339 visningar
© Averbis förlag | Kontakt