Martinus Instituts krav till Fyrklövern – MåNGA miljoner

Detta har hänt:

I somras försökte ett danskt gift par få till stånd ett medlingsförsök mellan Rådet för Martinus Institut och de fyra personer som går under samlingsnamnet Fyrklövern.

Paret som bekymrat sig över de rådande förhållandena inom kosmologirörelsen skickade ut den 22/6 en personlig inbjudan till varje rådsmedlem och Fyrklövern med önskan om deltagande i ett medlingsmöte hos dem den 30/8. De skulle själv inte delta utan hade en medlare de kunde anlita. Svar om deltagande ville de ha senast 1/8.

Alla i Fyrklövern tackade ja. Från rådsmedlemmarna kom inget svar alls.

Saken kom upp på ett Martinusforum på Facebook den 6/8, där många reagerade negativt på Martinus Instituts uppförande.
Den 7/8 får paret ett e-mail från Mary McGovern, där hon påstår att de skickat ett fysiskt svarsbrev från Rådet i juni om att de inte kan delta i sådana samtal när rättsprocessen inte är avslutad. Och så har hon skrivit till något som hon menar är en kopia av brevet de skickade.

Paret svarar att de inte fått något fysiskt brev från någon på Institutet och de har inte varit bortresta på hela sommaren. De har tömt brevlådan varje dag.
De frågar vilket datum brevet sändes. Det kan inte Mary svara på. Och menar att de skickade ett fysiskt brev eftersom de inte hade mailadresserna till paret. Nu blir det ännu underligare, för mailadresserna till båda två och deras två olika mobilnummer fanns tydligt skrivna i inbjudan. Jag har kopia av brevet framför mig i skrivande stund.

Martinus Institut har hävdat gång på gång att de har tagit många initiativ till medling med Fyrklövern under årens gång. Fyrklövern säger att de försökt att få till stånd möten och samtal med Martinus Institut under alla år, redan innan de bestämde sig för att ge ut faksimileupplagorna av Martinus böcker, men Rådet har inte svarat på deras inviter.

Den senaste händelsen i rättsprocessen fick jag mail om idag:

Martinus Instituts stjärnadvokat hos Kromann Reumert har lagt fram ett krav på 7,5 miljoner DKK plus omkostnader på 3 miljoner, inalles 10,5 miljoner till Fyrklövern.

Vi är bokstavligen talat mållösa!

952 visningar
© Averbis förlag | Kontakt