Martinus kunde krydda på också!

När det verkligen gällde så kryddade Martinus också på i sina svar till folk som inte förstått honom rätt. Man kan läsa sådana exempel i Kurt Christiansens biografi över Martinus. Han skrädde faktiskt inte orden när han såg sin sak ifrågasatt av personer som ansåg sig "veta bättre än mästaren".

Själv har jag fått läsa hela originalet till artikeln "Hellre korsa Atlanten på en timmerflotte än ett jobb på kontor" (reducerad version i K 12/93)"och det var ord och inga visor från Martinus. Personen som fick det svaret blev inte glad. Och det förstår jag för jag kunde se att denne behövde få höra lite sanningar. Och jag kunde även se att svaret inte hade hamnat i så god jord för några förändringar i personens livsföring var inte synbara. Denne person blev naturligtvis inte någon "anhängare" av kosmologin vilket ju vittnar om personligt sårade känslor och oförmåga att ta till sig sanningar om sig själv. Så här kan man ju förstå att kärlek inte alltid är att smeka medhårs. Inte ens enligt eller av Martinus. Och alla känner sig inte heller smekta av vissa sanningar ens i Livets Bog. Det är ju så att man kan blunda för vissa sanningar som inte känns bekväma för en själv.

Och för dem som nu menar att man enligt kosmologin "skall finna sig i allt" och ödmjukt ta emot vad skit som helst, rekommenderar jag er att ladda hem Martinusbiografin av Kurt Christiansen där man publicerar ett brev från Martinus till Helmer Fogedgaard. Det är ett tydligt exempel på att Martinus inte tillät vad som helst från folk.
Han gick till genmäle efter att ha blivit utsatt för påhopp och kritik av nämnde man flera gånger.

Och för komma med lite "cayennepepparexempel" av Martinus kaliber så citerar jag honom från ett brev till Helmer Fogedgaard:

"De ser kilden men kun igennem slampølens dunster og slimede tåger. De vil der, ligesom så mange andre ligestillede, tage fejl af pølen og kilden."

Läs resten själv och varför Martinus skrev dessa rader.

Man skall alltså inte bli en tyst mus eller krypande slavnatur som accepterar allt från sin omgivning. Man skall kunna tillrättavisa en människa om man gör det på ett kärleksfullt sätt vilket Martinus gjorde i båda ovanstående fallen. Hur sedan mottagaren re-agerar är en annan sak och får stå för denne person.

Marja

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

978 visningar
© Averbis förlag | Kontakt