Martinus om Europas framtid 2

Med anledning av den invasion som nu sker av Ukraina så nämnde Martinus om Europas framtid redan 1962.

Om detta skrev jag redan 2007 i min blogg.

 

Lyssnar man på ett gammalt Martinusföredrag som finns upptaget på band, "Kosmisk vintersolhverv" (från 17/12 1962) så kan man höra Martinus säga följande:

 

För att komma vidare i utvecklingen, måste det andliga nu in i världen. Det är särskilt Europas folk, som kommer att föra världen framåt. De är yngre än Asiens folk och äldre än Amerikas folk. Det är här som det finns bäst fotfäste för den kosmiska vetenskapen. Men om Europa inte kommer bort från det krigiska tillståndet, kommer det att förlora sin makt.Men det kommer inte att ske, för Europa kommer att, tillsammans med andra kulturländer, bli föredöme för andra länder. Europa har ju skapat vetenskapen och det medför att de underutvecklade länderna inte själva kan uppfinna all den moderna tekniken. Den kan de nu få serverat färdigt, så att de fortare kan komma framåt. Alla skall ju en gång komma fram till att bli någorlunda jämbördiga, för så länge de inte är det, kan där inte uppstå ett harmoniskt världsrike."

(
Återgivet av Ruth Olsen i "Den Ny Verdensimpuls" nr. 2001/07)

Intressant är att notera att detta citat inte finns med i artikeln, "Kosmiskt vintersolstånd", som senast publicerades i Kosmos 12/2000. 
Detta föranleder ju till funderingar, som jag haft mången gång: Vad kommer med av det Martinus har sagt i sina muntliga föredrag i de artiklar som sammanfattats av olika tidigare medarbetare eller nuvarande tolkare av gamla Martinusföredrag?

Vill man som sanningssökare komma närmast sanningen så är det nog en bra idé att lyssna på de band som finns av Martinus bandade föredrag.

© Averbis förlag | Kontakt