Martinus om framtidens kraft - fri energi

Pia Hellertz har skrivit en recension om ”Det levande vattnet - En bok om österrikaren Victor  Schauberger och en ny teknik för att rädda vår livsmiljö” av Olof Alexandersson (1981)

Det är intressant det som Schauberger och kirurgen Leon Manteuffel har menat att blodet inte pumpas av hjärtat utan har en egen funktion och egna rörelsekrafter i likhet med vattnet:

”I verkligheten har vattnet i sig gömda liknande hemligheter som blodet i människans kropp. I naturen fyller det funktioner som berättigar till att ge det nästan samma betydelse som blodet (sid. 45).”

Vi har diskuterat det där med framtidens kraft eller ”fri energi” en hel del sambon Anders och jag och funderat kring det hela. Tänk om man kunde lösa detta? Vad mycket fantastiskt skulle då inte komma hela mänskligheten till del? Det skall ju inte vara så svårt enligt Martinus. Men vi tror inte att någon som inte är av hög human dignitet skulle tillåtas få en impuls och vägledning att kunna komma en sådan upptäckt på spåren ännu. Det måste nog vara en människa som är så balanserad i sina poler att hen kommit bort från att tänka med ”baklänges logik”, dvs. i allt som slutar med olyckor och lidanden för människorna, som Martinus kallar det. Den människan måste ha ”hjärtats bildning” dvs. ett tänkande och en moral som vill vara till glädje och välsignelse för hela mänskligheten utan att ha ett enda uns av maktbegär kvar.
Vi måste genomleva Ragnarök först, annars skulle en sådan kraft kunna användas av de maktälskande imperialisterna till att sänka vår planet så gott som helt. Så vi får nog vänta ett tag till, kanske det inte sker under vår inkarnation här på planeten utan nästa. Men vem vet efter 3:e världskrigets slut, allt kan hända i den forcerade tekniska utvecklingen som nu sker.
På en fråga i Varnhem vad som händer när bensinen tar slut, svarade Martinus:

Då får vi ju en ny kraft. Det är ju en väldig ny kraft på väg som ska komma till utveckling, och då behöver man inte ha stora tankar i flygmaskiner – då kan man ta kraften direkt från rymden.
Denna kraft existerar, och kommer att utnyttjas, men den kommer inte i funktion innan vi är färdiga med dessa krig. Om bensinen skulle ta slut innan dess, det tror jag inte, den räcker nog. För det kan ju snart inte bli fler bilar på jorden, och då kan de ju heller inte förbruka mer bensin. Det blir ju så många så man inte har plats att bygga fler gator…Men den räcker nog.
Men det kommer alltså en ny kraft. Det är inte meningen att människorna ska fortsätta ha dessa krafter som man nu använder, det är ju temporära och primitiva krafter. De krafter som människorna kommer att börja använda är kosmiska krafter. Det finns kosmiska strålar i världsrymden, och människorna kommer att kunna konstruera apparater som kan ta upp dessa kosmiska strålar och på så sätt utnyttja kraften från världsrymden
. Det är det som de flygande tefaten redan har lärt sig. Men nu måste man tänka på att de är diskarnerade väsen, och när de kommer hit så är de materialiserade, men det är ändock andar. Och det är andliga maskiner, men de kan materialisera dem så att vi kan se dem fysiskt här. Det kommer jordmänniskorna att uppleva i det riktiga människoriket då vi också kommer att ha flygande tefat. Men då är de ju materiella. Men sedan, när människorna kommer in på det andliga planet så kan de materialisera dem där. Så kan de också ha dem där. Då kan man visa sig på andra planeter, då kan jordmänniskorna också färdas till… vare sig det är solar eller vad det är, då kan de visa sig där.
Men man ska inte tro att det är fysiska människor som kommer med de flygande tefaten, det ska man inte tro. Det är diskarnerade väsen som kommer, och de kan materialisera sig här så att jordmänniskorna kan se dem. Och de kan också dematerialisera sig, det måste man ju räkna med, för de kan ju plötsligt bli osynliga. De är plötsligt borta.

Det sista kan ju säkert betraktas som flum av många läsare men jag har själv sett två oidentifierade flygande föremål så jag är inte alls säker på att det är fria fantasier. Den andra gången var vi minst tre som såg den.

Och i sitt födelsedagstal den 11 augusti 1979 har ju Martinus också nämnt den kommande fria energin:

En ny energi. Framtidens nya kraft är analog med hjärtats kraft

Människorna kan inte ordna det själva, men det tror de, och de bygger vidare, de bygger ständigt atomkraftverk, och därför måste andliga väsen nu vara med och hjälpa. Människorna förstår inte att de kommer att få en ny kraft som är analog med hjärtat eller pulsen. Vi får ju vår kraft från vårt hjärta. Vad är det som får hjärtat att slå? Det är eld och köld: Därför har vi en temperatur på 37 grader. Det är i balansen mellan eld och köld som det kan uppstå en kraft. Om man kan bringa eld och köld i en sådan harmonisk balans kan man skapa en ny kraft. Den kan komma av is och vatten. Men det kan jag inte avslöja, och jag har inte heller själv studerat sådant. Men intuitivt har jag redan sett att den kan bli framtidens kraft. Varför skulle människorna inte också kunna finna den kraft som hjärtat har?” (Min fetstil) ”Kristi återkomst   Hjälparens ankomst” K 8/94

Det är på samspelet mellan eld och köld som hela den fysiska världen beror. Och:

”Allt vad vi tänker är uttryck för begär. Det kan vara själviskt eller osjälviskt. Detta begär upplevs som det vi kallar vilja, och denna vilja är i sin tur uttryck för makt, för den makt vi har i vårt eget inre. När denna makt skall manifesteras och komma till uttryck, spelar två av de sex grundenergierna en mycket väsentlig roll: tyngd  och känsloenergin. All makt beror på en spänning mellan dessa båda energier, som är kontraster till varandra, genom att de utgör universums eld och köld. Tyngdenergin är elden eller värmen, den utåtgående kraften, och känsloenergin är kölden, den inåtgående kraften. Det är ett spänningsförhållande som skall övervinnas. Därigenom blir det möjligt att göra sin tanke tillgänglig för omgivningen. Tanken blir från att vara en önskan till en utlösning av de krafter vi har omkring oss. Man gör sin tanke synlig uteslutande genom att man handlar. Handlingen skulle inte kunna förekomma utan en önskan, en viljeakt, som försiggår i människans inre värld. Vi sätter alltså i gång en kraft, en övervinnelse av ett spänningsförhållande, när vi önskar, tänker och handlar. Våra händer kan inte öppnas och slutas, utan att det används en kraft. Så är det med alla våra rörelser. Men det är ju inte allt vad vi önskar och begär som vi också är i stånd att förverkliga i handling. Tänk t.ex. på meningarna: ’Han talade, så skedde det, han bjöd, så stod det där.’ Detta gäller inte för den jordiska människan: det är inte allt vad vi kan önska som vi också kan få uppfyllt. Om vi t.ex. önskar flytta solen eller röra världsalltet, då är det uttryck för en abnormitet. Det finns gränser för våra önskningars uppfyllelse. Vi kan visserligen genom felaktiga begär och önskningar gå emot den lagbundenhet som råder i naturen, men då kommer vi också att uppleva att livet blir besvärligt, och våra önskningar och begär kommer åter att inriktas på att följa lagarna. Detta betyder alltså att vår tankevärld också berikas genom misstag. Det gäller att lära känna lagarna för tänkande, och naturen är vår största läromästare.”
Martinus; ”Tankens makt” K 7/03


Så även om människan och jordklotet har någorlunda ordning på spänningen mellan sin fysiska eld och köld, alltså tyngdenergin och känsloenergin i balans i sin fysiska organism, så har de ännu inte fått den psykiska delen under kontroll. Det exploderar lite här och där av tyngdenergiutbrott vilket är uttryck för att hen inte kan behärska sitt sinne. Dvs. bemästra att hen inte:

”...exploderar i hat, vrede och irritation, och inte heller blir ett ’känslofängelse’ av bitterhet, svartsjuka, besvikelse, rädsla och depression. Människans livskraft, som enligt Försynens plan skall förenas med höga andliga energier, har i de tids- och rumsdimensionella världarna sitt ursprung genom tyngdens och känslans balans, och när den jordiska människan uppnår ett liknande herravälde över sitt sinne som hon normalt har över sin fysiska kropp, kommer hennes livskraft som kärlek och visdom, efter vilken hon handlar, att nå sådana höjder att man i dag skulle vara benägen att tro att det endast var en saga. Men ingen saga kan berätta något så strålande och underbart som det människorna själva skall komma att uppleva en gång när deras medvetandes tyngd och känsla är under viljans och förnuftets kontroll.” Martinus ”Livskraftens ursprung” K 11/96, och 14/80.

Och om man ser på världshändelserna så kan ju var och en se att mänsklighetens sinne inte är på långa vägar i balans! Så vi får nog vänta ett tag på att utvecklingen går mer mot det fredliga sinnet till, innan vi kan få uppleva den fria energin som kommer att ge mänskligheten en ny kultur och ett överväldigande välstånd genom en utveckling som Martinus menar idag kan låta som en saga. Men inte är det. För:

Denna livets saligaste förnimmelse är sålunda detsamma som en logiskt ledd, väl avvägd reaktion mellan eld och köld. ’Kärlek’ är alltså inte ren ’känsloenergi’, utan en harmonisk kosmisk-kemisk sammansättning av de nämnda tre grundenergierna ’tyngd’, ’känsla’ och ’intelligens’. LB II st. 362

1531 visningar
© Averbis förlag | Kontakt