Martinus om rymdresor

Det har debatterats många gånger på olika forum om Martinus har haft fel om detta med att man "egentligen" inte varit på månen, för man hade rymddräkterna på sig hela tiden, varvid den jordiska atmosfären var intakt.

Här kommer en mer uttömmande förklaring från Martinus där han bemöter det som många menat att hans uppfattning inte skulle vara "i överenstämmelse med verkligheten":

"Det är ett faktum att det nu finns människor som i rymdfarkoster och rymddräkter varit på månen. Men i denna hermetiskt tillslutna rymdfarkost och i de likaså hermetiskt tillslutna rymddräkterna hade de lagrat sina jordiska livsbetingelser, det vill säga luft, syre, vatten, livsmedel, kläder, fotbeklädnad, ljus, värme, kraftelement och andra för människan livsnödvändiga fysiska företeelser. Astronauterna eller rymdflygarna var alltså i rymdskeppet hermetiskt inneslutna i jordens atmosfär och livsbetingelser för sin fysiska existens som levande väsen, precis som fiskar i ett akvarium. Med hjälp av många hundra personers medverkan, en gigantisk kraftkälla och enorma ekonomiska miljardresurser lyckades människorna få detta "akvarium" eller denna lilla bit jordklot till månen. För astronauterna hade det varit en säker död att våga sig ut ur det nämnda lilla stycket jordklot och hithörande hermetiskt täta rymddräkter, som de måste vara inneslutna i, liksom fiskarna i akvariet. "

Mer Martinus:

"Flera astronauter har redan omkommit genom denna osäkra färd in i en medvetandedimension som de varken hade medfödd kropp eller sinnen till att leva i. "

Martinus sammanfattar:

"Eftersom den jordiska människans fysiska organism eller kroppsstruktur av idag omöjligt kan leva utanför jordens fysiska livssfär och eftersom denna livssfär absolut inte finns på månen, kan ingen enda fysisk människa lämna denna livssfär utan att fysiskt dö."

Martinus: "Det är mycket egendomligt för mig att se hur energiskt människorna i fantasin spekulerar över hur de skall kunna övervinna de kolossala dödssvalg som spärrar vägen till dessa världar. Rent fysiskt sett är människan nästan som en loppa som genom sin förmåga att hoppa menar sig kunna hoppa bock över Eiffeltornet."

Martinus menar dock att vi förvisso kommer att kunna genomföra längre rymdresor, men inte i vår fysiska form:

"...inte på den här sidan av ljusets hastighet och inte av människor vilkas polsystem och bristande kosmiska sinnesuppsättning ännu är ett hinder för upplevelse i livets högre dimensioner, är ett hinder för passagen fram och tillbaka över gränsen till ljusets hastighet, är ett hinder för materialisation och dematerialisation."

Ur artikeln "Rymdresor och den fysiska jordmänniskan" Kosmos 2/97. Av Martinus. "Artikeln grundar sig på Martinus egna manuskript." Artikeln godkändes av Rådet i nov. 1996.

1086 visningar
© Averbis förlag | Kontakt