Martinus om våldtäkter...

Många män (och kanske även några kvinnor) envisas med att kasta skuld på mödrar att det skulle vara hennes fel att hennes söner senare kommer att begå våldtäkt. Hon anses inte ha tillåtit sina söner att gråta eller "känna sina känslor".
Här kommer jag att försöka belysa vad som orsakar våldtäktsproblematiken, ur ett kosmologiskt perspektiv.

Den som har läst kosmologi borde ha fått med sig så pass förståelse att vi endast "ärver" det rent kroppsliga från våra föräldrar. De mentala egenskaperna, talangerna och benägenheterna är avhängiga av den inkarnerade individens egna utvecklingssteg, och har ingenting med våra föräldrar att göra. De mentala egenskaperna är något som individen själv har genom sina talangkärnor, och dem tar man med sig från inkarnation till inkarnation. Något helt annat är det att man mycket ofta dras till och därför inkarnerar hos föräldrar med besläktade förmågor och tendenser. Härav kommer den felaktiga tron att man också ärver de mentala egenskaperna från sina föräldrar.

Uppfostran kan påverka barnet så långt som barnet är utvecklat till i humanitet. Dressyr under tvång leder ingenvart. Man kan alltså inte "dressera" någon att känna några känslor som de inte har förmåga till. Humanitetskänslor växer hos individen med den motsatta polens växt. Och det är en organisk process som utvecklas genom våra lidandeserfarenheter. Och dem måste vi uppleva själva! Ingen mor kan påverka sin sons motsatta pols växt, den organiska processen, eller nuvarande sexuella struktur! Har han fortfarande en stark maskulin pol som ju enligt Martinus i renkultur står för den "dräpande principen" så kan varken uppfostran eller dressyr få honom att bli mer human utan endast hans egna möten med livet och därav upplevda lidande. De måste lära sig "leva livet" rätt.

Martinus:

"De är alltjämt de väsen, som representerar den dräpande principens högadel. De mördar och lemlästar, inte av livsbetingelse utan av begär efter oväsentligheter, de mördar av övertro, av religiös och politisk fanatism, av makt och härsklyssnad och slutligen också av sadistiska eller perversa böjelser. Att framkalla andras dödsångest har för somliga väsen blivit den enda utvägen för sexuell utlösning, liksom pyromani och våldtäkt för andra är det enda som kan ge liv åt sitt upphovs halvdöda eller sjukliga sexuella struktur, så att denna kan få utlösning.
[…]Deras olyckliga öde visar oss, att de inte förstår att leva livet.[…] Mänsklighetens olycka är alltså inte ett materiellt problem utan ett psykiskt problem. Det är ett sinnets tillstånd. Det är problemet om en humanistisk förmåga eller begåvning…
." Mellan två världsepoker Kap. 32

Martinus om alkoholens och drogers inverkan på "den psykiska eller själsliga drivkraften" och därav utlösta våldtäktsbegär:

"Gemensamt för alla dessa onaturliga och giftiga ämnen är detta, att de i högre eller lägre grad utövar en viss inverkan på den mellankosmiska elektriciteten, alltså på den psykiska eller själsliga drivkraften i alla mellankosmiska levande väsens organismer. Detta verkar under alla omständigheter störande på den nämnda kraften. Störningar i ett logiskt organiserat system kan inte undgå att skapa kortslutningar, överslag eller urspåringar av den elektriska strömmen. Och detta är just vad vi blir vittnen till hos det av ifrågavarande giftämnen starkt påverkade väsendet. När en person ibland under berusning visar tecken på stark antipati eller vill slåss, även i situationer där han eljest, i nyktert tillstånd, skulle visa sig sympatisk och vänlig, eller när han på annat sätt under påverkan av de giftiga njutningsmedlen förlorar kontrollen över sina handlingar, blir hämningslös, blir oanständig, begår våldtäkt eller andra abnormiteter, eller vacklar omkring med osäker gång, pratar strunt och har långa diskussioner med sig själv, grälar till höger och vänster, även när inga andra personer är närvarande, eller företar sig något annat abnormt som han absolut inte skulle kunna tänka sig göra i nyktert tillstånd, ja då är det tydligt att något missförhållande har uppstått mellan väsendet självt och dess handlande. Genom förtäringen av de onaturliga njutningsmedlen eller giftämnena råkar väsendet i ett tillstånd, där det utlöser handlingar eller beteenden som det i verkligheten alls inte skulle utlösa, om det inte vore påverkat av de giftiga ämnena. Dessa giftiga njutningsmedel har alltså förmåga att inverka på väsendets vilja. Men då väsendets vilja är detsamma som dess tankestyrning och denna åter är detsamma som styrningen av dess elektriska kraftimpulser, vilka genom den fysiska organismen skall utlösa dess manifestationer och handlingar, så ser vi här hur det uppkomna förhållandet är en störning som sträcker sig långt in i väsendets mellankosmiska system. På liknande sätt är alla övriga giftämnen som man gjort till moderna njutningsmedel farliga och nedbrytande." Livets Bog IV st. 2163

Här har vi i den s.k. "Hagamannen", som spridit skräck i hela Umeå under flera år, ett exempel på dessa ovanciterade utlösande faktorer. Han har under alkoholpåverkan på ett brutalt och sadistiskt sätt våldtagit många kvinnor och nästan lyckats ta livet av en del av dem. Han har genom att se deras dödsångest fått en sexuell utlösning som han tydligen inte kan få på annat sätt.

Så mina herrar och damer släng allt gammalt trams om barndomstrauman bakom er. Vi har fått de föräldrar och den uppväxt som vi förtjänar. Vi kan själva, här och nu, påverka valet av våra kommande barndomsupplevelser och föräldraval till nästa inkarnation. Det är nämligen självuppfostran som gäller, inget annat.

Läs vidare om samma ämne:
Mer tankar kring våldtäkter...
Möjliga orsaker till våldtäkter...

Med vänlig hälsning
Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

3073 visningar
© Averbis förlag | Kontakt